DA

afbryder {en}

volume_up
afbryder

Eksempelsætninger "afbryder" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, undskyld jeg afbryder denne forhandling, men jeg er lidt forvirret.
Mr President, I am sorry to interrupt this debate, but I am somewhat confused.
DanishVi afbryder nu forhandlingen under ét, som genoptages efter afstemningerne.
We shall now suspend the joint debate, which will be resumed after the votes.
DanishPå grund af tidspunktet afbryder vi nu afstemningen, som fortsætter kl.
In view of the time, voting time will be suspended now and resumed at 5.30 p. m.
DanishNogle foreslår, at man afbryder den økonomiske bistand under Tacis-programmet.
Some suggest cutting off financial assistance under the TACIS programme.
Danish- Undskyld, at jeg afbryder Dem, men den tid, der er afsat til disse taler, er udløbet.
Forgive me for interrupting you, but the time scheduled for these speeches has run out.
DanishVi afbryder nu afstemningen for at gøre plads for et højtideligt møde.
We shall now adjourn the voting in order to make way for the formal sitting.
DanishVi afbryder forhandlingen nu og går over til afstemningen, som bliver lang.
We will now adjourn the debate since we must proceed to the vote, which will take a while.
DanishOg hvad med dem, der afbryder deres svangerskab i London eller i Badajoz?
What about those who terminate their pregnancy in London or in Badajoz?
DanishCohn-Bendit, jeg afbryder Deres mikrofon, da jeg ikke har givet Dem ordet.
Mr Cohn-Bendit, I am taking the microphone from you because I did not ask you to take the floor.
DanishJeg afbryder forhandlingen et par minutter, indtil de er repareret.
I shall suspend the sitting for a few moments so that they can be repaired.
DanishFor det andet er der spørgsmålet om kemikalier, der afbryder de endokrine funktioner.
Secondly, there is the question of endocrine-disrupting chemicals.
DanishHr. formand, det er meget vanskeligt at tale, hvis medlemmerne afbryder.
Mr President, it is very difficult to speak if Members interrupt.
DanishÆrede kolleger, hr. indstillede formand for Kommissionen, vi afbryder vores forhandling her.
Ladies and gentlemen, Mr President-designate of the Commission, I am now suspending this debate.
DanishVi afbryder forhandlingen nu for at gå over til afstemningstid.
We will interrupt the debate at this point to proceed to the votes.
DanishUndskyld, jeg afbryder Dem, hr. kollega, men vi er stadig i færd med at godkende protokollen!
I am sorry to interrupt you, Mr Vallvé, but we are still dealing with the approval of the Minutes!
DanishKære kolleger, jeg afbryder mødet i to minutter, så fortsætter vi.
Ladies and gentlemen, I shall now suspend the sitting for two minutes, and then we will continue.
DanishDa det nu er tid til afstemning, afbryder vi forhandlingen her.
Because it is now time to vote, I declare the sitting suspended.
DanishVi afbryder nu forhandlingen, indtil afstemningen begynder.
The sitting will now be suspended until the beginning of the vote.
DanishVi afbryder nu afstemningstiden til fordel for det højtidelige møde.
We will now interrupt voting time for the formal sitting.
DanishJeg beder Dem have forståelse for, at vi afbryder mødet nu.
I ask for your understanding that we must now suspend the sitting.