Dansk-engelsk oversættelse af "afdækning"

DA

"afdækning" engelsk oversættelse

DA

afdækning {en}

volume_up
afdækning
afdækning

Eksempelsætninger "afdækning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen han bør huske på, at det, vi beder om, er en fuldstændig afdækning af sagen.
However, he should remember that what we are asking for is full disclosure.
DanishPrincippet er virkelig afdækning.
DanishVi har lovgivet, begyndende med vores afdækning af BSE-skandalen, som Rådet igennem flere år har villet feje ind under gulvtæppet.
We have brought in legislation, starting with our exposure of the BSE scandal, which, for years, the Council wanted to sweep under the carpet.
DanishDen teknologiske udvikling og nye organisationsmetoder taler jo også for et fleksibelt samarbejde, hvor vi satser mere på mål og afdækning af resultater og mindre på stiv regelstyring.
Technological development and new methods of organisation call, of course, for flexible cooperation in which we concentrate more on objectives and on achieving results and less upon rigid regulation.