Dansk-engelsk oversættelse af "afdrag"

DA

"afdrag" engelsk oversættelse

DA

afdrag {et}

volume_up
1. finans
afdrag
volume_up
installment {substantiv} [am.eng.]
afdrag
volume_up
instalment {substantiv} [brit.eng.]
Forslaget om årlige afdrag på engangsbeløb er en mulig løsning.
The idea of annual instalments for the payment of one-off amounts is a possible solution.

Eksempelsætninger "afdrag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDenne deltagelse skal kunne bestå i en indefrysning af betaling af renter og afdrag.
This involvement should extend to the freezing of debt service payments.
DanishForslaget om årlige afdrag på engangsbeløb er en mulig løsning.
The idea of annual instalments for the payment of one-off amounts is a possible solution.
DanishDe 50 fattigste lande bruger dobbelt så meget til renter og afdrag på gælden, som de modtager i hjælp.
The 50 poorest countries spend twice as much servicing their debt as they receive in aid.
DanishDen bitre sandhed er, at de mange milliarder, der betales som afdrag på gælden, langt overstiger udviklingspengene.
The harsh reality is that the billions which are paid to repay debts far exceed the development aid.
DanishMange af disse lande betaler 25-40 % af deres nationale budget i renter og afdrag til banker i Vesteuropa, USA og Japan.
Many of those countries pay 25 % to 40 % of their national budget on interest and repayment into banks in Western Europe, the United States and Japan.
DanishMan ville kunne se udviklingslandenes gode hensigter og ville derefter kunne forhandle om afdrag og eftergivelse af restgælden.
We would be able to recognise the good intentions of the developing countries and could then negotiate writing off and ignoring the rest of their debts.
DanishVi henviser til den offentlige sektors gældsbyrde med kommissærens egne ord: færre penge til renter og afdrag, hvilket betyder flere penge til de ældre, mere Lissabon.
We refer to public debt, in terms used by the Commissioner: less interest, less repayments, means more spending on ageing, more Lisbon.
DanishMange af de mindst udviklede lande, såsom Zambia, som jeg besøgte for nylig, bruger stadig dobbelt så meget på renter og afdrag, som de bruger på sundhed og uddannelse.
Many LDCs, such as Zambia for example, where I was recently, are still spending twice as much on debt servicing as they are on health and education.
DanishMarkedssituationen, den mangelfulde kvalitet af den fangst, der opnås med disse redskaber, og de store investeringer og afdrag gør brugen af disse redskaber urentabel.
The market situation, the low quality of the catches which these nets yield and the high investment and amounts for amortization make their use uneconomical.
DanishDet ville ikke være logisk at kræve af producenterne, at de nu investerer i udstyr, der vil være ubrugeligt i morgen, men som de fortsat skal betale afdrag på.
There is surely no logic in asking breeders to invest now in plant which is of no use in the future, but for which they will still have to make the annual repayments.
DanishDette vil på sin side bidrage til øget udbytte af investeringerne, forøget vækstpotentiale og en lettelse af byrden ved at betale renter og afdrag af gælden for medlemsstaterne.
This, in turn, contributes to increased investment profitability, enhanced growth potential and an easing of the debt service burden on Member States.