Dansk-engelsk oversættelse af "afføde"

DA

"afføde" engelsk oversættelse

DA

afføde {verbum}

volume_up
Disse store begivenheder kan afføde mange positive følelser, men også en masse negative udviklinger, og så er det ikke sjovt længere.
These great events can give rise to many positive emotions, but also to a number of negative developments, and that is where the fun stops.
Det er min pligt at afbryde Deres indlæg, da det vil afføde andre personlige bemærkninger, og det hverken omhandler aktuelle dagsordenspunkter eller procedurespørgsmål.
It is my duty to cut this speech short, since it is bound to give rise to other personal remarks on topics which are neither on the agenda nor have any bearing on the Rules of Procedure.

Eksempelsætninger "afføde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi står foran en udvidelse og de mange forskellige behov, den vil afføde.
We stand on the brink of enlargement and all the diverse needs that will follow from it.
DanishHarmoniseringen af momssystemerne kan i hvert fald på overfladen afføde utallige problemer.
In the field of value added tax this, on the face of it, would create innumerable problems.
DanishHvis dette lykkes, er jeg overbevist om, at det vil afføde reelle arbejdsmarkedsreformer efter devisen:.
It took place, however, in duly romantic and exclusive surroundings, so the odds were all on your side.
DanishMen også her er Amsterdam-teksten tilstrækkelig tvetydig til at afføde restriktive fortolkninger.
Even though, in this area, the Amsterdam text is sufficiently ambiguous to lend itself to restrictive interpretation.
DanishDet skal navnlig tage situationen i Tjetjenien, Irak og Palæstina op til overvejelse, uanset de vrede reaktioner, dette måtte afføde.
Parliament must continue to debate with full freedom of conscience, as it has done to date.
DanishHinsides et lovgivningsinstrument kunne det være interessant at vurdere, hvilke fremskridt en standardisering kan afføde.
Beyond a legislative instrument, it might be interesting to evaluate what progress could be made through standardisation.
DanishDisse store begivenheder kan afføde mange positive følelser, men også en masse negative udviklinger, og så er det ikke sjovt længere.
These great events can give rise to many positive emotions, but also to a number of negative developments, and that is where the fun stops.
DanishDesuden vil en obligatorisk montering af hastighedsmålere på de nævnte køretøjer afføde stordriftsfordele, som også vil gavne forbrugerne.
In addition, the compulsory fitting of a speedometer in all these vehicles will yield economies of scale which will benefit consumers as well.
DanishAt forelægge Parlamentet en holdning af denne art vil netop sige ikke at forstå substansen og heller ikke den type reaktion, som en sådan klausul vil afføde.
Presenting Parliament with such a position means failing to understand the substance and even form of the reaction likely to be triggered by such a clause.
DanishDet burde afføde en bred mobilisering blandt befolkningerne for at standse disse ultraliberale idéer og for at fremme et internationalt samarbejde, der respekterer befolkningernes rettigheder.
People must mobilize to thwart these ultraliberal concepts and to promote a form of international cooperation which is respectful of people's rights.
DanishHenstillingen eller desværre måske nærmere forhåbningen går ud på, at vold ikke må eller vil afføde vold, at der ikke må ske kædereaktioner, som bringer fredsprocessen i fare.
The recommendation and the hope, all too obvious, is that violence will not breed violence, that chain reactions will not be triggered off and endanger the peace process.
DanishDet er min pligt at afbryde Deres indlæg, da det vil afføde andre personlige bemærkninger, og det hverken omhandler aktuelle dagsordenspunkter eller procedurespørgsmål.
It is my duty to cut this speech short, since it is bound to give rise to other personal remarks on topics which are neither on the agenda nor have any bearing on the Rules of Procedure.