Dansk-engelsk oversættelse af "affære"

DA

"affære" engelsk oversættelse

DA

affære {en}

volume_up
Jeg anmoder derfor Kommissionen om at tage affære.
I therefore call on the Commission to intervene in this matter.
Jeg forventer, at Præsidiet tager affære i denne sag.
I expect the presidency to take firm action in this matter.
Og vi må gøre global status over denne dystre affære.
In addition to this, we must finally obtain world-wide figures for this sinister matter.
affære (også: anliggende, anliggende, tilfælde)
Men de sagkyndige gør os faktisk opmærksomme på, at det er et særdeles tvivlsom affære.
But specialists point out to us that this is a particularly questionable affair.
Om kort tid offentliggør Revisionsretten en beretning om den såkaldte Fléchard-affære.
The Court of Auditors will shortly be publishing a report on the so-called Fléchard affair.
Denne affære bekræfter desværre det billede, at der aldrig vil blive forandret noget i Europa.
Unfortunately, this affair confirms the view that nothing will ever change in Europe.

Eksempelsætninger "affære" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg må endnu en gang sige, at Rådet kun kan tage affære på Kommissionens initiativ.
Let me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
DanishSom andre har sagt i denne forbindelse, er det op til Kommissionen at tage affære.
As other members have said, it is up to the Commission to take strong action.
DanishMen de sagkyndige gør os faktisk opmærksomme på, at det er et særdeles tvivlsom affære.
But specialists point out to us that this is a particularly questionable affair.
DanishDet var det grundlag, hvorpå det internationale samfund har talt og taget affære.
That was the basis on which the international community has spoken and has taken action.
DanishJeg gør blot opmærksom på den berømte affære med den rosa mappe for to år siden.
Let me just remind you of the famous 'pink file ' affair two years ago.
DanishDette er efter min mening det, som vi skal lære af denne efterhånden langvarige affære.
This, in my opinion, is the lesson to be learned from such a long-drawn-out affair.
DanishHvis FIFA havde gjort sit arbejde, behøvede Kommissionen ikke at tage affære.
If FIFA had done its job, the Commission would not have needed to get involved in this.
DanishSpørgsmålet dukker op igen og igen, og det er på tide, at vi tager affære.
This has come up over and over again and it is about time action was taken.
DanishDertil skal lægges driftsomkostninger, i alt en meget bekostelig affære.
In addition there are the running costs, altogether a very costly business.
DanishHvilke konkrete forholdsregler regner De med at træffe nu for hurtigt at tage affære?
What tangible action do you plan to take today in order to act rapidly?
DanishParlamentet kan løse de fleste problemer ved hurtigt at tage affære på to fronter.
Parliament can solve most problems by swiftly moving on two fronts.
DanishOm kort tid offentliggør Revisionsretten en beretning om den såkaldte Fléchard-affære.
The Court of Auditors will shortly be publishing a report on the so-called Fléchard affair.
DanishDet forekommer mig at være en ret så meningsløs affære, hvis vi ikke er til stede.
It seems to me a rather pointless exercise if we are not present.
DanishDet er fornuftigt at lave internationale aftaler, for det er jo en global affære.
It makes sense to conclude international agreements because this is of course a global industry.
DanishDersom der er tale om en affære, vil jeg betegne denne som en stor og grim affære.
If it is a business, I must say it has been a very ugly business.
DanishDet er et interessant spørgsmål, for her kunne vi jo umiddelbart tage affære.
This is an interesting question, because it is an area where we could already be taking action.
DanishFor det første er det en meget kompliceret affære at øge beskæftigelsen.
First, increasing employment is a highly complex procedure and policy.
DanishHr. formand, gårsdagens forhandling var intet mindre end en vanskelig affære.
Mr President, yesterday's debate merely skirted around the issue.
DanishMedlemsstaternes og Rådets adfærd i hele denne affære har været rystende.
The behaviour of the Member States and the Council in all of this has been quite appalling.
DanishDenne affære bekræfter desværre det billede, at der aldrig vil blive forandret noget i Europa.
Unfortunately, this affair confirms the view that nothing will ever change in Europe.