Dansk-engelsk oversættelse af "afgøre"

DA

"afgøre" engelsk oversættelse

DA

afgøre {verbum}

volume_up
Medlemsstaterne må selv afgøre, hvilken type pensionssystem de ønsker.
Member States have to decide for themselves what type of pension systems they want.
Det er ikke Kommissionens opgave at afgøre, hvad der er amoralsk materiale.
It is not the Commission's role to decide on the morality of material.
Lad så markedet selv afgøre den naturlige balance for transportmidlerne.
Let the market itself then decide the natural balance for transport modes.
Men hvorfor har Kommissionen afstået fra at bede WTO afgøre denne strid?
So why did the Commission refrain from asking the WTO to arbitrate in this dispute?
afgøre (også: bekræfte)

Eksempelsætninger "afgøre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvad fremtiden bringer, det er op til vigtigere personer end mig at afgøre.
What will happen in the future is for other people greater than me to determine.
DanishDet vil i så fald være op til Rådet at afgøre, hvilket svar der skal gives herpå.
It would then be a matter for the Council as to what kind of response would be given.
DanishMan kan ikke afgøre ud fra hans indlæg, hvad der var hensigten med bemærkningerne.
From reading the contribution it is not clear that was the intention of his remarks.
DanishJeg tror, forbrugerne selv kan afgøre og definere, hvad de har brug for.
I think the consumer can decide for himself and define in advance what he needs.
DanishHvilke objektive kriterier skal i øvrigt afgøre, hvilke kompetencer der skal vægtes?
Furthermore, on what objective criteria are these competences to be awarded?
DanishMen jeg overlader det til Deres visdom at afgøre, om De nu vil stemme om det igen.
But I leave it to your wisdom to decide whether you want to take the vote again or not.
DanishVi er nu blevet informeret så meget, at vi skal afgøre, om vi ønsker en beslutning.
As we understand it, we need to decide here whether we want a resolution.
DanishAfstemningen i morgen vil afgøre fremtiden for genetisk modificerede fødevarer i Europa.
The vote tomorrow will determine the future of genetically modified food in Europe.
DanishDet er vigtig, at Rådet handler for at afgøre spørgsmålet om en tostatsløsning.
It is essential that the Council take action in order to decide on the two-state solution.
DanishDet synes jeg virkelig må være op til de enkelte lande selv at afgøre.
I feel this should be up to the individual countries to determine for themselves.
DanishMen hvorfor har Kommissionen afstået fra at bede WTO afgøre denne strid?
So why did the Commission refrain from asking the WTO to arbitrate in this dispute?
DanishHvert land burde have ret til selv at afgøre, hvordan kørekortet skal udformes.
Each country should have the right to decide for itself on the design of driving licences.
DanishJeg mener, at det er op til malteserne selv at afgøre, om de ønsker at deltage.
I believe it is up to the Maltese themselves to decide on whether or not they want to join.
DanishDet er ikke et spørgsmål om at afgøre, hvorvidt man kan godkende Galileo-projektet eller ej.
It is not a question of deciding whether or not to approve the Galileo project.
DanishMedlemsstaterne må selv afgøre, hvilken type pensionssystem de ønsker.
Member States have to decide for themselves what type of pension systems they want.
DanishEfter tre måneder må vi afgøre om, der eventuelt skal finde en tilpasning sted.
After these three months we will see to what extent they will need to be modified, if at all.
DanishDet er Deres udvalg, som skal afgøre, hvilken vej der vælges, men De skal angive det.
It is your committee's decision which route to take, but you must state one or the other.
DanishLad så markedet selv afgøre den naturlige balance for transportmidlerne.
Let the market itself then decide the natural balance for transport modes.
DanishDet er ikke Kommissionens opgave at afgøre, hvad der er amoralsk materiale.
It is not the Commission's role to decide on the morality of material.
DanishMen det er op til medlemsstaterne at afgøre, om de vil være med eller ej.
But it is a matter for the Member States to decide whether they will participate or not.