Dansk-engelsk oversættelse af "afghansk"

DA

"afghansk" engelsk oversættelse

EN
DA

afghansk {adjektiv}

volume_up
afghansk
Og det bør derfor gælde for enhver støtte til hvilken som helst afghansk opposition.
And that should therefore apply to any aid to any Afghan opposition.
Afghan ownership is another code word.
Ingen vil bede os om at tage hen og dø på en afghansk bjergskråning, andre vil imidlertid blive bedt om at betale den pris.
No-one is going to ask us to go and die on an Afghan hillside, though others will be asked to pay that price.

Eksempelsætninger "afghansk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn form for fælles afghansk-international overvågning af fremskridtene vil også være nyttigt.
Roads, schools and clinics are being built and many of them are already working.
DanishOg det bør derfor gælde for enhver støtte til hvilken som helst afghansk opposition.
And that should therefore apply to any aid to any Afghan opposition.
DanishDen skal især fokusere på afghansk ejerskab og bæredygtighed.
We are on track to deliver the EUR 1 billion we pledged in Tokyo for the period 2002 to 2006.
DanishI går blev der afholdt en afghansk konference.
DanishIngen vil bede os om at tage hen og dø på en afghansk bjergskråning, andre vil imidlertid blive bedt om at betale den pris.
No-one is going to ask us to go and die on an Afghan hillside, though others will be asked to pay that price.
DanishAfghansk ejerskab er et andet kodeord.
DanishI danske medier har vi set en fjorten år gammel afghansk dreng, som sagde, at hvis man skal flygte, så skal man have en agent.
In the Danish media, we have heard a 14 year-old Afghan boy say that, if you have to become a refugee, you need an agent.
DanishPræsident Karzai har udstedt et dekret om en national hær i Afghanistan, hvilket er et stort skridt i retning af afghansk ejerskab inden for sikkerhed og stabilitet.
President Karzai has issued a decree creating an Afghan national army, an important step towards Afghan ownership in the field of security and stability.
DanishGenetableringen af en afghansk stat, der kan sikre landets enhed, fred og stabilitet og fremstå som garant for overholdelse af menneskerettigheder, er helt afgørende.
The re-establishment of an Afghan state that can secure unity, peace and stability in the country and guarantee the observance of human rights is absolutely crucial.
DanishJeg skal derfor forsøge at fungere som sygeplejer ved, delvist i hvert fald, at besvare det stillede spørgsmål, som vedrører kongens rolle i et nyt afghansk styre.
I shall, therefore, try to play the role of nurse, by answering, at least in part, Mr Morillon's question, which concerns the role of the King in a future Afghan government.
DanishSelv om FN har fungeret som en væsentlig katalysator i den proces, der nu udfolder sig, så har rollen været udspillet under fuld respekt for og understøtning af afghansk ejerskab.
Even though the UN has operated as an essential catalyst in the process that is now developing, it has played its role with full respect and support for Afghan ownership of the process.
DanishCentralt i bestræbelserne på fremme af sikkerheden står oprettelsen af en afghansk hær og et politikorps, som har befolkningens tillid, og som opererer med respekt for menneskerettighederne.
Central to the efforts to promote security is the establishment of an Afghan army and police force in which the population has confidence and which operates with respect for human rights.