Dansk-engelsk oversættelse af "afhøring"

DA

"afhøring" engelsk oversættelse

DA

afhøring {en}

volume_up
1. jura
afhøring (også: forhør)

Eksempelsætninger "afhøring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlle asylansøgere skal have ret til en upartisk afhøring og mulighed for at klage med opsættende virkning.
All asylum-seekers must be entitled to a fair hearing and an appeal with suspensory effect.
DanishKonventionen vil også lette bl.a. afhøring af vidner og bevisfremskaffelse mellem medlemslandene.
Among other things, the Convention will also make it easier to question witnesses and obtain evidence between Member States.
DanishJeg vil gerne understrege, at OLAF har ret til afhøring af kommissærer, og at det var det, der inspirerede mig til mit forslag.
I would like to stress that OLAF has the right to hear the Commissioners and that was the inspiration for my proposal.
DanishKravet om offentlig afhøring ved en domstol, som også blev stillet fra Europa-Parlamentets side, blev afvist med den tyndbenede begrundelse, at der var tale om statshemmeligheder.
A public hearing in open court - demanded by this Parliament among others - was refused on the flimsy grounds that state secrets were involved.
DanishMit hovedmål på dette punkt er at sikre, at borgerne kan have fuld tillid til Ombudsmandens beføjelse til at afdække sandheden under afhøring af vidner eller inspektion af dokumenter.
My principal objective here is to ensure that citizens can have full confidence in the Ombudsman’ s power to find the truth when hearing witnesses or inspecting documents.