Dansk-engelsk oversættelse af "afhænde"

DA

"afhænde" engelsk oversættelse

DA

afhænde {verbum}

volume_up
1. finans
afhænde (også: sælge)

Eksempelsætninger "afhænde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen anden opgave er at afhænde kernekraft, olie og kul, som på langt sigt ikke er vedvarende.
The second task is to phase out nuclear power, oil and coal, which are not sustainable in the long term.
DanishDen kan i særdeleshed erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom og optræde som part i retssager.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
DanishDen Europæiske Centralbank kan navnlig erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre samt optræde som part i retssager.2.
It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
DanishDet ligger helt fast, at for Parlamentet er budgettet for næste år særdeles afhængigt af, om vi kan afhænde lejemålene på Belliard I- og II-bygningen og på Van Maerlant-bygningerne.
Certainly, as far as Parliament is concerned, next year's budget is seriously contingent upon our ability to dispose of the leases of Belliard I and II building and of the Van Maerlant buildings.