Dansk-engelsk oversættelse af "afhængighed"

DA

"afhængighed" engelsk oversættelse

DA

afhængighed {en}

volume_up
afhængighed
Det er den form for politik, der leder til afhængighed i stedet for indbyrdes afhængighed.
This is the sort of policy that breeds dependence rather than interdependence.
EU ' s afhængighed af især russiske energiressourcer synes at stige.
That in itself is not a danger, but difficulties arise if the dependence is one-sided.
Alligevel vokser Unionens afhængighed af energiimport nu for meget.
However, the Union's dependence on imported energy is growing too fast at present.
afhængighed (også: addiktion, hang)
De europæiske regeringer profiterer altså af borgernes afhængighed.
So European governments benefit from their citizens ' addiction.
I 1990 døde over en halv million EU-borgere som følge af deres afhængighed af tobak.
More than half a million people died as a result of tobacco addiction in the EU in 1990.
Bekæmpelsen af cancer forudsætter en nedbringelse af denne afhængighed.
The fight against cancer is dependent upon the prevention of addiction to tobacco.
Den eneste kritik, jeg har af betænkningen fra Udenrigsudvalget, er den ujævnhed, man ser nogle steder, og den alt for store afhængighed af tredjehåndskilder.
My only criticism on this Foreign Affairs Committee report would be its unevenness in places and its over-reliance on third-hand reports.

Eksempelsætninger "afhængighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVores afhængighed af olie viser sig nu at være for bekostelig i alle henseender.
Last week, business confidence in countries such as Germany was on the increase.
DanishDet er på høje tid, at Europa kommer ud af den økonomiske afhængighed af olieimporter.
It is high time for Europe to free itself from economic dependence on oil imports.
DanishDen anden risiko omfatter Ukraines afhængighed af Rusland på energiområdet.
The dangers of a divided country may well be exaggerated, but they do exist.
DanishPå den anden side er Den Europæiske Unions afhængighed for øjeblikket på ca.
Furthermore, the European Union's level of dependency currently stands at around 50 %.
DanishDer er en massiv gensidig afhængighed mellem landbruget og dets infrastruktur på landet.
There is massive interdependence between farming and its rural infrastructure.
DanishBekæmpelsen af cancer forudsætter en nedbringelse af denne afhængighed.
The fight against cancer is dependent upon the prevention of addiction to tobacco.
DanishI 1990 døde over en halv million EU-borgere som følge af deres afhængighed af tobak.
More than half a million people died as a result of tobacco addiction in the EU in 1990.
DanishDet er den form for politik, der leder til afhængighed i stedet for indbyrdes afhængighed.
This is the sort of policy that breeds dependence rather than interdependence.
DanishDe har set den som en mulighed for at overvinde den ensidige afhængighed af NAFTA.
They see it as a chance to correct their one-way dependence on NAFTA.
DanishBrevet mindede mig om en narkoman, der ikke vil indrømme sin afhængighed af subsidier.
The letter reminded me of a drug addict in denial, addicted to subsidies.
DanishVi er blevet bevidste, ikke kun hvad angår UCLAF ' s afhængighed eller uafhængighed.
We have been sensitized, and not only as regards the dependence or independence of UCLAF.
DanishSkal de 91 % afhængighed af råstofudførsler da blive til 100 % i fremtiden?
Does that mean the 91 % dependence on raw materials exports is to become 100 % in future?
DanishVi ville skåne vores ressourcer og mindske vores afhængighed af importen.
By so doing, we save our resources and reduce our dependence on imports.
DanishAlligevel vokser Unionens afhængighed af energiimport nu for meget.
However, the Union's dependence on imported energy is growing too fast at present.
DanishEU ' s afhængighed af især russiske energiressourcer synes at stige.
That in itself is not a danger, but difficulties arise if the dependence is one-sided.
DanishEr det vores hensigt at reducere den samlede afhængighed af fossile brændstoffer?
Are we intending to reduce overall dependence on fossil fuels?
DanishHvordan kan EU tillade denne enorme strategiske afhængighed?
How can the European Union allow this enormous strategic dependence to continue?
DanishVi vil gerne vide, hvad vi kan gøre for at mindske vores afhængighed af importeret olie og gas.
We want to know what we can do about reducing our dependence on imported oil and gas.
DanishVi kan ikke troligt blive ved med at se på vores energimæssige afhængighed af omverdenen.
We cannot carry on taking a complacent view of our dependence on external sources of energy.
DanishVi har altid taget udgangspunkt i den indbyrdes afhængighed mellem regionerne.
We have always thought in terms of regional interdependence.