Dansk-engelsk oversættelse af "afhjælpe"

DA

"afhjælpe" engelsk oversættelse

DA

afhjælpe {verbum}

volume_up
afhjælpe
Den næste revision af traktaten om Den Europæiske Union må afhjælpe denne mangel.
The next revision of the European Treaty must remedy this deficit.
I følge ECB kan pengepolitikken ikke afhjælpe denne situation på kort sigt.
According to the ECB, monetary policy cannot remedy this situation in the short term.
Kun et obligatorisk mærkningssystem kan afhjælpe dette.
Only a compulsory labelling system can remedy the situation.

Eksempelsætninger "afhjælpe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfor bør der etableres en stabiliseringsfond for at afhjælpe de værste skader.
A stabilisation fund should therefore be established to ward off the greatest damage.
DanishDette problem skal undersøges, og der skal tages passende skridt til at afhjælpe det.
This problem has to be examined and the appropriate steps taken to rectify it.
DanishDette skulle gerne være et meget stærkt incitament til at afhjælpe denne mangel.
This should work as a very strong incentive to redress this shortcoming.
DanishI følge ECB kan pengepolitikken ikke afhjælpe denne situation på kort sigt.
According to the ECB, monetary policy cannot remedy this situation in the short term.
DanishMen nu må det genoptage bestræbelserne på at afhjælpe de resterende mangler.
The first months of next year will be crucial periods in Romania’ s accession process.
DanishDet vil afhjælpe trafikpropper både på landevejene og i lufttrafikken.
It will ease the problem of both road and, furthermore, air traffic congestion.
DanishAgter Fællesskabet heller ikke at gøre noget for at afhjælpe disse problemer?
Is this yet another area where the Community is not going to intervene?
DanishDet er kun rimeligt at lytte til, respektere og afhjælpe denne bekymring.
It is proper that these anxieties are listened to, respected and addressed.
DanishDe er kommet med hensigtsmæssige forslag netop for at afhjælpe denne tingenes tilstand.
They have put forward appropriate proposals aimed at remedying this state of affairs.
DanishJeg mener, at man med programmet " Erasmus Mundus " kan afhjælpe problemerne her.
It is my opinion that this 'Erasmus Mundus ' programme can help here.
DanishVedtaget for at afhjælpe den humanitære krise med hensyn til basale fornødenheder.
Passed in order to ameliorate the humanitarian crisis in basic needs.
DanishEuropa er i stand til det og skal yde sit til at afhjælpe den forfærdelige nød.
Europe can provide this aid, and it must play its part in alleviating this terrible distress.
DanishDerfor er det nødvendigt, at vi gør en indsats for at forsøge at afhjælpe denne situation.
We must make an effort, therefore, to try and remedy this state of affairs.
DanishVi skal forsøge at afhjælpe denne mangel nu, hvordan det end går.
The Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy has done so.
DanishDen næste revision af traktaten om Den Europæiske Union må afhjælpe denne mangel.
The next revision of the European Treaty must remedy this deficit.
DanishDe kan måske bidrage til at afhjælpe denne ulykkelige situation.
Perhaps you might be able to contribute to resolving this lamentable situation.
DanishDer er helt klart et behov for ekstra støtteforanstaltninger for at afhjælpe dette.
Additional support measures to balance this are clearly necessary.
DanishDer findes en række mangesidige muligheder, der kan være medvirkende til at afhjælpe problemet.
There are a range of multi-faceted options which can help to alleviate the problem.
DanishI mellemtiden skal vi afhjælpe skaderne med tanke på de lidende familier.
The seriousness of this sadly repeated flooding affects us deeply.
DanishMuligheden for fælles EU-programmer inden for dette område kunne afhjælpe dette dilemma.
I welcome all of the comments and proposals made by the rapporteur.