Dansk-engelsk oversættelse af "afholde"

DA

"afholde" engelsk oversættelse

DA

afholde {verbum}

volume_up
afholde (også: afvikle, føre)
Det lykkedes albanerne at afholde valg, skønt de var i dyb krise, et valg, som oven i købet er blevet vurderet som tilfredsstillende.
Though they were in deep crisis, the Albanian people managed to conduct elections, which were indeed deemed satisfactory.
Og det, som vi skal gøre, er således at udvise respekt for Parlamentets regler og afholde en ærlig og fair forhandling.
So what we have to do is to show respect for the rules of Parliament and to conduct a fair and honest debate.
Regimet vil formentlig formelt bemyndige det nationale konvent senere i år og afholde en folkeafstemning om forfatningsudkastet i 2006.
Wherever a dictatorship exists, ways should be sought to provide help, to conduct negotiations and to cooperate with the opposition.
afholde (også: disponere)
Vi vil afholde dette forum for første gang i december i år i Bruxelles.
We will organise this forum for the first time in December this year in Brussels.
Vi vil afholde møder i Bruxelles for EU-organisationer.
We will organise meetings in Brussels for EU organisations.
Under alle omstændigheder ville resultatet være, at der ikke ville være tid til at afholde en ordentlig forhandling.
In any case, the result is that there will be no time to organise a concrete debate.
I næste uge beslutter IOC, hvilket land der skal afholde De Olympiske Lege i 2008.
Next week the IOC will decide which country is to host the 2008 Olympic Games.
Der er altså en række argumenter imod at lade Kina afholde De Olympiske Lege.
There are therefore a plethora of arguments as to why China should not host the Olympic Games.
I december i år vil det britiske formandskab afholde et møde i Bristol om.
In December, the British Presidency is set to host a meeting on sustainable communities in Bristol.

Eksempelsætninger "afholde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil erindre om muligheden for at afholde offentlige forhandlinger i Rådet.
I would like to remind you of the possibility of holding public Council debates.
DanishEndelig var der bred tilslutning til tankerne om at afholde en Balkan-konference.
Finally, there was also broad agreement on the idea of a conference on the Balkans.
DanishI næste uge beslutter IOC, hvilket land der skal afholde De Olympiske Lege i 2008.
Next week the IOC will decide which country is to host the 2008 Olympic Games.
DanishVi kan kun afholde uformelle høringer i forbindelse med internationale aftaler.
We can only have informal consultations mostly related to international agreements.
DanishForleden dag sagde han endda, at han ikke vil afholde sig fra at anvende kernevåben.
The other day, he even said he would have no hesitation in using nuclear weapons.
DanishDet er derfor vigtigt, at medlemmerne ikke behøver at afholde sig fra at stemme.
It is therefore important that Members do not need to abstain on the vote.
DanishJeg kan, når jeg drøfter budgettet, ikke afholde mig fra at nævne landbrugsudgifterne.
Whenever I discuss the budget, I cannot help but mention agricultural spending.
DanishTogo anmoder om finansiel støtte til at afholde parlamentsvalg i oktober.
Togo is asking for financial support to hold parliamentary elections in October.
DanishMen vi kunne let afholde debatter med de sammenslutninger, som de tilhører.
We could easily hold debates, however, with the associations to which they belong.
DanishLad os afholde os fra dette, og lad os vende tilbage til denne patentret.
Let us have done with this nonsense and come back to the subject of patent law.
DanishAf disse årsager er det logisk for os at afholde os fra at stemme om punkt G.
For these reasons it is logical for us to abstain from voting on recital G.
DanishJeg finder tanken om at afholde en e-regeringskonference meget interessant.
I find the idea of organising an e-government conference highly interesting.
DanishVille det afholde Cypern fra at være med i den første bølge af nye medlemmer?
Would that prevent Cyprus from being one of the first wave of new members?
DanishJeg vil således personligt afholde mig fra at stemme om dette forslag, af nødværge.
I shall personally, therefore, abstain from voting on the proposal, though unwillingly.
DanishVi vil afholde dette forum for første gang i december i år i Bruxelles.
We will organise this forum for the first time in December this year in Brussels.
DanishVi bør lade den afholde i Asien, fordi den sidste gang fandt sted i Strasbourg.
We should arrange to hold it in Asia, given that the last meeting was held in Strasbourg.
DanishHvilke midler mener Rådet, at det kan anvende for at afholde Tyrkiet fra denne plan?
What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?
DanishDerfor mener jeg, at det, at vi har kunnet afholde det, er en succes i sig selv.
I therefore believe that the fact that we have been able to hold it is a success in itself.
DanishJeg har to grunde til at afholde mig ved sidste afstemning om denne betænkning.
My reason for abstaining in the final vote on this report is two-fold.
DanishMen vi kan ikke afholde to ekstra mødeperioder i november og i december.
But we cannot hold the two additional part-sessions in November and December!