Dansk-engelsk oversættelse af "afholde sig fra"

DA

"afholde sig fra" engelsk oversættelse

DA

afholde sig fra {verbum}

volume_up
afholde sig fra (også: undlade)
At afholde sig fra eksekvering af dødsstraf er en del af Unionens værdier.
One of the common values of the Union is to refrain from carrying out the death penalty.
Jeg beder de personer, som befinder sig i tilhørerlogerne, om at afholde sig fra at komme med meningstilkendegivelser.
Would the people in the gallery please refrain from any public demonstration.
Jeg har opfordret begge parter til at afholde sig fra alt, hvad der kan føre til en forøgelse af denne spænding.
I have called on both parties to refrain from any action that could cause an escalation in tension.

Eksempelsætninger "afholde sig fra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishForleden dag sagde han endda, at han ikke vil afholde sig fra at anvende kernevåben.
The other day, he even said he would have no hesitation in using nuclear weapons.
DanishDet er derfor vigtigt, at medlemmerne ikke behøver at afholde sig fra at stemme.
It is therefore important that Members do not need to abstain on the vote.
DanishAt afholde sig fra eksekvering af dødsstraf er en del af Unionens værdier.
One of the common values of the Union is to refrain from carrying out the death penalty.
DanishJeg opfordrer alle medlemsstater til at gøre sådan og afholde sig fra anmassende erklæringer.
I call upon all Member States to stop talking big and, instead, to follow suit.
DanishJeg beder Dem om formelt at opfordre dem til at afholde sig fra at underskrive aftalen.
I ask you to invite them formally to abstain from signing the agreement.
DanishDe britiske konservative medlemmer besluttede at afholde sig fra at stemme om denne betænkning.
- The British Conservative Members decided to abstain in our vote on this report.
DanishHr. formand, de britiske konservative vil afholde sig fra at stemme om denne betænkning.
Mr President, on this report the British Conservatives will abstain.
DanishHvis man ikke gør det, skal man efterfølgende afholde sig fra at blande sig i andre sager.
If that is not done, other things should not be discussed either.
DanishEU skal afholde sig fra at gribe ind i det, der er medlemsstaternes kompetence.
The European Union must abstain from intervening in a matter that falls within the competence of the Member States.
DanishDet er et spørgsmål, som direktionen bør afholde sig fra at besvare.
That is an issue the Executive Board should stay out of.
DanishDerfor vil vores gruppe afholde sig fra at stemme ved afstemningen.
For that reason, our group will abstain from voting.
DanishJeg beder de personer, som befinder sig i tilhørerlogerne, om at afholde sig fra at komme med meningstilkendegivelser.
Would the people in the gallery please refrain from any public demonstration.
DanishDe kommende kommissærer bør afholde sig fra at stille op til politiske valg i deres mandatperiode.
Future Commissioners will have to abstain from standing in political elections during their term of office.
DanishJeg har opfordret begge parter til at afholde sig fra alt, hvad der kan føre til en forøgelse af denne spænding.
I have called on both parties to refrain from any action that could cause an escalation in tension.
DanishI afventning af dette vil min gruppe afholde sig fra at stemme.
DanishPræsident Clinton har konstateret, at USA også fremover vil afholde sig fra atomprøvesprængninger.
President Clinton has stated that the United States will, in the future, refrain from carrying out nuclear test explosions.
DanishALDE-Gruppen føler sig desværre tvunget til at afholde sig fra at stemme ved den endelige afstemning om denne betænkning.
The ALDE group unfortunately feels compelled to abstain from voting on the final vote on this report.
DanishDet er, så vidt jeg forstår, grunden til at Den Socialistiske Gruppe vil afholde sig fra at stemme om denne sag, og det agter vi også.
That is why, I understand, the Socialist Group will abstain on this matter, and so will we.
DanishI mellemtiden skal man også nok afholde sig fra at nævne konsekvenserne for folks opsparing, navnlig i Frankrig.
As an aside, everyone is very careful not to mention the consequences for individual savings, especially in France.
DanishStaten skal afholde sig fra at påvirke, og markedsmekanismen sørger for balance mellem udbud og efterspørgsel.
The government should abstain from exercising any influence and the market mechanism will balance out supply and demand.

Lignende oversættelser "afholde sig fra" på engelsk

fra præposition
English
afholde verbum
sig pronomen
frigøre sig fra verbum