Dansk-engelsk oversættelse af "afholdelse"

DA

"afholdelse" engelsk oversættelse

DA

afholdelse {en}

volume_up
1. generel
afholdelse
Dette krav om frigivelse og afholdelse af valgene i oktober er vores to prioriteter.
The release of Mr Chbih and the holding of the elections this coming October are our two priorities.
OSCE bør bekræfte, at betingelserne for afholdelse af valg er opfyldt og fastsætte en dato.
The OSCE must ensure that the conditions for holding elections are satisfied and fix the date.
Demokratiet begrænser sig ikke til afholdelse af valg.
Democracy does not consist solely of holding elections.
afholdelse (også: opførsel)
Vi ønsker større gennemsigtighed i forbindelse med forberedelse og afholdelse af ministerkonferencer.
We are seeking greater transparency in the preparation and conduct of ministerial meetings.
Med hensyn til valgenes tekniske afholdelse vil jeg imidlertid understrege det utrolige engagement i processen hos primært de unge valgtilforordnede.
However, in terms of the technical conduct of the elections, I want to emphasise the incredible commitment to the process shown by the mainly young polling officials.
2. "betaling"
afholdelse (også: betaling, indbetaling)
afholdelse
3. "lade være med"
afholdelse (også: omkvæd, refræn)

Eksempelsætninger "afholdelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi vil også bede om de fornødne budgetmidler til afholdelse af sociale udgifter.
We shall also ask for the allocation of adequate budgetary resources for social expenditure.
DanishDe rejser spørgsmålet om samtidig afholdelse af folkeafstemning i alle medlemsstaterne.
You mentioned the idea of a referendum to be held simultaneously in all the Member States.
DanishHer drejede det sig ene og alene om afstemningen om afholdelse af en mødeperiode og intet andet!
Our vote here has merely been about holding a week's part-session and nothing else!
DanishMange af Dem har talt om afholdelse af folkeafstemninger og om de drøftelser, der vil finde sted.
A third point concerns the ratification of Europe ’ s Constitutional Treaty.
DanishMaj er under alle omstændigheder et langt bedre tidspunkt for afholdelse af europæiske valg.
May would be a much better time in any case to have European elections.
DanishOm: Anmodning fra flere tusinde cubanere om afholdelse af folkeafstemning
Subject: Request by thousands of Cuban citizens for a plebiscite
DanishDette krav om frigivelse og afholdelse af valgene i oktober er vores to prioriteter.
The release of Mr Chbih and the holding of the elections this coming October are our two priorities.
DanishOSCE bør bekræfte, at betingelserne for afholdelse af valg er opfyldt og fastsætte en dato.
The OSCE must ensure that the conditions for holding elections are satisfied and fix the date.
DanishVi ønsker større gennemsigtighed i forbindelse med forberedelse og afholdelse af ministerkonferencer.
We are seeking greater transparency in the preparation and conduct of ministerial meetings.
DanishI flere medlemsstater vil den europæiske forfatning give anledning til afholdelse af folkeafstemninger.
Indeed, we should think very carefully about how consistent this is with our European values.
DanishEtableringen af dette råd er et vigtigt skridt på vejen mod afholdelse af valg.
Eventually, it appeared possible to reach agreement about the delegates who will be seated on the National Council.
DanishVille afholdelse af valg med Europas bidrag ikke være den bedste aftale?
Do you not agree that the best way forward would be for that referendum to take place, with European backing?
DanishVi har hverken stemt for eller imod ændringsforslagene om afholdelse af folkeafstemninger om forfatningsudkastet.
We abstained on the amendments proposing to organise referenda on the draft Constitution.
DanishHer har et folk gjort oprør og med fredelige midler fremtvunget afholdelse af frie valg.
I support the proposal made by the president of our delegation, Mr Saryusz-Wolski, that a committee should be formed.
DanishVi mener, at det må være op til medlemslandene selv at fastlægge datoen for afholdelse af nationale folkeafstemninger.
One of these was paragraph 3, indicating the period in which referendums might take place.
DanishDemokratiet begrænser sig ikke til afholdelse af valg.
Democracy does not consist solely of holding elections.
DanishHr. formand, jeg vil gerne takke Formandskonferencen for planlægning og afholdelse af dette unikke delmøde.
Mr President, I wish to thank the Conference of Presidents for creating and sustaining this unique part-session.
DanishAgter Kommissionen at yde teknisk og politisk bistand til forberedelse og afholdelse af frie og lige valg?
Does the Commission intend to provide technical and political support for the preparation and holding of free and fair elections?
DanishForegriber formandskabet ikke dermed ratifikationsprocessen, som også giver anledning til afholdelse af folkeafstemninger?
The Presidency wants to devote attention to a possible temporary application of parts of the so-called Constitution.
DanishVi glæder os i denne forbindelse over Italiens afholdelse af en konference om det afghanske retssystem i Rom sidste december.
We welcome Italy's contribution here in organising the conference on the Afghan legal system in Rome last December.