Dansk-engelsk oversættelse af "afkøling"

DA

"afkøling" engelsk oversættelse

EN
DA

afkøling {en}

volume_up
afkøling (også: køling)
Afkøling og opvarmning af boliger udgør 40 % af vores nuværende energiforbrug.
Cooling and heating in the household sector constitute 40 % of our current energy consumption.
Derfor henviser jeg endnu en gang til det direktiv, som Europa-Parlamentet kræver om opvarmning og afkøling.
I would therefore point once again to this House’ s demand for a directive on heating and cooling.
De har specifikt til formål at fremme opvarmning og afkøling ved hjælp af vedvarende energikilder og varmepumper.
These aim specifically to promote heating and cooling though the use of renewable energy sources and heat pumps.

Eksempelsætninger "afkøling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAfkøling og opvarmning af boliger udgør 40 % af vores nuværende energiforbrug.
Cooling and heating in the household sector constitute 40 % of our current energy consumption.
DanishDerfor henviser jeg endnu en gang til det direktiv, som Europa-Parlamentet kræver om opvarmning og afkøling.
I would therefore point once again to this House’ s demand for a directive on heating and cooling.
DanishDe har specifikt til formål at fremme opvarmning og afkøling ved hjælp af vedvarende energikilder og varmepumper.
These aim specifically to promote heating and cooling though the use of renewable energy sources and heat pumps.
DanishJeg er enig i, at vi skal tage praktiske foranstaltninger for i højere grad at fremme opvarmning og afkøling fra vedvarende energi.
I agree that we should take practical steps to promote heating and cooling from renewable energy more vigorously.
DanishDet er følgelig logisk, at vi spørger os selv, hvordan vi kan udvikle ny og supplerende kapacitet til opvarmning og afkøling.
It is right, then, that we should also be asking ourselves how we can develop new and additional capacities for heating and cooling.
DanishOpvarmning, afkøling og anvendelse af vedvarende energi er en del af et bredere spørgsmål om sikring af Europas energiforsyning.
Heating, cooling and the use of renewable energy are part of the broader issue of security of the European Union’ s energy supply.
DanishJeg har set ændringsforslagene til opvarmning og afkøling, og Kommissionen vil nøje overveje, hvad der mere kan gøres i denne henseende.
Furthermore, you argue convincingly that renewable energy is part of the global solution to our global problems on energy.
DanishFor det andet har der været nok beviser i dag på nødvendigheden af et direktiv om anvendelsen af vedvarende energikilder til opvarmning og afkøling.
It is high time the Irish Government took back control over shaping a progressive renewables policy in Ireland.
DanishDen giver en nøjagtig beskrivelse af den aktuelle situation vedrørende brug af vedvarende energikilder til opvarmning og afkøling.
It provides an accurate outline of the current situation regarding the use of renewable sources of energy for heating and cooling.
DanishDer bør være støtte i EU til nye teknologier og nyskabelser, som udnytter alternative energiformer til opvarmning og afkøling.
There needs to be support in the European Union for new technology and innovations which make use of alternative forms of energy for heating and cooling.
DanishMine tjenester er allerede begyndt at udarbejde en konsekvensanalyse af foranstaltninger til fordel for opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder.
My services have already started to prepare an impact assessment on an action in favour of heating and cooling from renewable energy sources.
DanishSå er der apparater til husholdningsbrug og industriel anvendelse, isolering i forbindelse med husopvarmning og i visse dele af EU til afkøling af boligerne.
Then there are domestic and industrial appliances, insulation for the heating of homes, and in some parts of the EU for the cooling of homes.
DanishJeg håber, at De vil meddele, at Kommissionen i år vil forelægge et direktivforslag om opvarmning og afkøling ved hjælp af vedvarende energikilder.
I hope that you announce that the Commission will, this year, produce a proposal for a directive on heating and cooling from renewable sources of energy.
DanishDer vil altid være risici forbundet med foderstoffer og sprøjtning af afgrøder, med behandling af fødevarer, transport, afkøling, opbevaring og detailhandel.
Risk will always occur from animal feed and crop sprays of agriculture to the processing of food, transport, refrigeration, storage and retailing.
DanishDette initiativ ville anspore EU-staterne til at anvende vedvarende energikilder til opvarmning og afkøling og skabe økonomiske tilskyndelser hertil.
This initiative will encourage EU states to embrace the use of renewable energy sources for heating and cooling and to create economic incentives for this.
DanishI biomassehandlingsplanen fra december 2005 bekendtgjorde Kommissionen, at den ville arbejde på et initiativ om opvarmning og afkøling fra vedvarende energikilder.
In the Biomass Action Plan in December 2005 the Commission announced that it would work towards an initiative on heating and cooling from renewable energy sources.
DanishDisse nye teknikker har allerede nu vist sig at være en metode til at reducere elektricitetsforbruget til opvarmning og afkøling betragteligt - med op til en tredjedel faktisk.
This new technique has now already proved to be a way of significantly reducing electrical consumption in heating and cooling – by up to a third, in fact.
DanishJeg vil gerne på Det Forenede Kongeriges vegne undskylde, at vi ikke har været lige så hurtige som andre lande til at indføre foranstaltninger vedrørende energi, opvarmning og afkøling.
I apologise, on behalf of the United Kingdom, that it has not been up to speed with other countries in these renewable energy, heating and cooling measures.