Dansk-engelsk oversættelse af "afklaret"

DA

"afklaret" engelsk oversættelse

DA

afklaret {adjektiv}

volume_up
afklaret (også: fastboende)
På nuværende tidspunkt er ikke engang hele det retlig grundlag for Schengen afklaret endnu.
The whole question of the legal status of Schengen has not even been settled yet.
Et spørgsmål er dog fortsat ikke fuldstændigt afklaret.
However, one question is not completely settled.
Det glæder mig, at situationen nu er blevet afklaret.
I am delighted that the situation is now settled.
afklaret (også: klar, skyfri, uforstyrrelig)

Eksempelsætninger "afklaret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
DanishFår de ordentlig pleje, og er der stadig verserende sager, der ikke er afklaret?
Is there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
DanishSituationen er mere afklaret, og proceduren kan ikke kapres til politiske formål.
The situation is clearer and the process will not be hijacked for political aims.
Danish- Vi skal have afklaret dette punkt for at kunne træffe en korrekt afgørelse.
Let us clarify this point so that we can decide on the basis of the true facts.
DanishDet ville være godt at få afklaret disse emner, så debatten kan skride frem.
It would be good if these issues were clarified so that the debate could move on.
DanishDet er også i Unionens interesse at få afklaret forholdet mellem Østrig og EU.
It is in the interests of the Union to clarify relations between Austria and the EU.
DanishDerfor er det et af de centrale spørgsmål, som det er presserende at få afklaret.
This is therefore another central issue that urgently needs to be resolved.
DanishDer er dog to fundamentale punkter, hvor asylpolitikken endnu ikke er afklaret.
There are, however, two fundamental points relating to asylum policy that are missing.
DanishJeg håber, at mange af disse punkter bliver afklaret på regeringskonferencen.
I hope that many of these points will be clarified at the Intergovernmental Conference.
DanishHr. formand, jeg mener, at mange spørgsmål er blevet afklaret i denne fase af debatten.
Mr President, I think at this stage in the debate several things have become clear.
DanishPå nuværende tidspunkt er ikke engang hele det retlig grundlag for Schengen afklaret endnu.
The whole question of the legal status of Schengen has not even been settled yet.
DanishVi skal have nogle detaljer på plads, men de fleste tekniske spørgsmål er afklaret.
There are some details to be finalised but most of the technical issues have been resolved.
DanishDet vil sandsynligvis blive afklaret definitivt inden længe mellem de involverede parter.
The parties concerned are expected to reach final agreement on this in the near future.
DanishJeg håber, at vi i de kommende uger og måneder kan få afklaret nogle af spørgsmålene.
I hope we can clarify our responses to some of those questions in the weeks and months ahead.
DanishSchweiz bør få afklaret sit forhold til Den Europæiske Union.
Switzerland must indeed clarify its position in relation to the European Union.
DanishMåden, landet vil løse denne sag på, er endnu ikke helt klar, for det er endnu ikke afklaret.
How it intends to solve this problem, it does not yet know, that is not yet understood.
DanishHvis de ting bliver afklaret, tror jeg, at vi kan nå frem til den løsning, Rådet ønsker.
If we get those things clarified I think we can get the solution the Council is looking for.
DanishDer er unægtelig grunde nok til at få forholdet til Rådet afklaret.
But there is every reason to clarify the relationship with the Council.
DanishVi kan derfor dårligt kræve noget af Tyrkiet, vi endnu ikke selv har en afklaret holdning til.
I would like to single out a few aspects which could be significant for tomorrow’ s vote.
DanishDer er nu genskabt ro og orden og dermed mulighed for en afklaret og rolig debat.
We have already re-established calm debate in Parliament.