Dansk-engelsk oversættelse af "afklaring"

DA

"afklaring" engelsk oversættelse

DA

afklaring {en}

volume_up
afklaring (også: uddybning)
Uden denne grundlæggende afklaring vil intet delforslag have nogen virkning.
Without this fundamental clarification, no partial proposal will have any effect.
Det er nødvendigt med en afklaring for certificeringstjenesteudbyderne.
The clarification is necessary for the certification services.
Jeg håber, at der vil ske en yderligere afklaring, efter at Rådet har holdt møde.
I hope that there will be further and better clarification once Council has met.

Eksempelsætninger "afklaring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg håber, at der vil ske en yderligere afklaring, efter at Rådet har holdt møde.
I hope that there will be further and better clarification once Council has met.
DanishKommissionen kræver en omgående og omfattende afklaring af de faktiske aspekter.
The Commission has called for an immediate and full explanation of the facts.
DanishLomas, når jeg har sagt dette, så har De med denne afklaring højst 60 sekunder.
Mr Lomas, now that I have explained that point, you have a maximum of 60 seconds.
DanishUden denne grundlæggende afklaring vil intet delforslag have nogen virkning.
Without this fundamental clarification, no partial proposal will have any effect.
DanishJeg håber, at den britiske regering kommer med den nødvendige afklaring i denne sag.
I hope that the British Government gives the necessary clarification in this case.
DanishDen nødvendige afklaring af dette punkt savner jeg i kommissionsdokumentet.
The complex import procedure for cheap medicinal products needs to be simplified.
DanishMed dette forbehold, er det mit håb, at vi i Wien når en afklaring på tre områder.
Subject to that reservation, I hope we will manage to achieve three things.
DanishJeg er sikker på, at fru Zorba vil acceptere, at dette er en fornuftig afklaring.
I trust that Mrs Zorba will accept that this is a sensible clarification.
Danish- Tak for den meget omfattende afklaring af et komplekst spørgsmål, fru kommissær.
Thank you, Commissioner, for that very comprehensive clarification of a complex issue.
DanishAt eksperterne roteres regelmæssigt, opfatter jeg som en særdeles vigtig afklaring.
The fact that the experts are changed periodically seems to me a very important point.
DanishDe har måske godkendt ordningen... men kunne vi ikke få en afklaring herom?
Perhaps you would have agreed... nevertheless, could we not clarify things?
DanishDet er den type praktisk definition og afklaring af processen, som vi har brug for.
That is the sort of practical definition and clarification of the process that we need.
DanishDer er helt bestemt en række ændringsforslag, som vi har brug for yderligere afklaring af.
There are certainly a number of amendments where we need further clarification.
DanishDen er helt undtagelsesvis et middel til afklaring af staternes politiske relationer.
It is a tool used in exceptional circumstances for political relations between states.
DanishDer er stillet mange ændringsforslag, og de resulterer i en afklaring af vores forslag.
Many amendments have been proposed and they result in clarification of our proposal.
DanishKommissionen er uklar på dette punkt, og her er der brug for en afklaring.
The Commission is unclear about this point, and clarification is needed in this area.
DanishDet er vigtigt, at der endelig er kommet en afklaring på EU ' s budget på lang sigt.
It is important that a settlement has finally been reached on the EU’ s long-term budget.
DanishJeg vil gerne præcisere, at jeg ikke sagde, at vi havde behov for afklaring.
I would like to make it clear that I did not say that we require anything to be clarified.
DanishDer er behov for en afklaring, for at give hele programmet den rigtige form.
Clarification is needed to give proper shape to the whole programme.
DanishKommissionen ville derfor hilse det velkommen, hvis der kunne ske en afklaring på dette område.
The Commission would therefore welcome it if these could be further clarified.