Dansk-engelsk oversættelse af "afkobling"

DA

"afkobling" engelsk oversættelse

DA

afkobling {en}

volume_up
afkobling (også: frakobling)
I forbindelse med korn vil vi nok alligevel i sidste ende få en afkobling eller en trinvis afkobling.
Nevertheless we will get a decoupling or a step-by-step partial decoupling of cereals.
En komplet afkobling ville være en komplet fejl, og en delvis afkobling ville være en delvis fejl.
Total decoupling would be a total mistake and partial decoupling would be a partial mistake.
Afkobling fungerer ikke, hvor der mangler stabile indre markeder.
Decoupling does not work in places where there are no stable internal markets.

Eksempelsætninger "afkobling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg ønsker Kommissionen tillykke med dens radikale forslag om afkobling.
Mr President, I congratulate the Commission on its radical proposals for decoupling.
DanishPå den anden side støtter også nogle delegationer det grundlæggende princip, afkobling.
On the other hand, some delegations support the fundamental principle of decoupling.
DanishOm: Afkobling af udviklingsbistand fra medlemsstaternes handelsinteresser
Subject: 'Untying'of development assistance from commercial interests by EU Member States
DanishAfkobling fungerer ikke, hvor der mangler stabile indre markeder.
Decoupling does not work in places where there are no stable internal markets.
DanishMan skal derfor opgive den vanvittige og uhensigtsmæssige idé om afkobling.
We must therefore abandon this crazy, pointless idea of decoupling.
DanishVi støtter det, fordi man derved siger ja til princippet om afkobling.
We support it because it is in favour of the principle of decoupling.
DanishFischler skulle gå bort fra den ekstreme holdning om total afkobling?
They rightly believe the reform to be brutal, radical and unjustified.
DanishI forbindelse med korn vil vi nok alligevel i sidste ende få en afkobling eller en trinvis afkobling.
Nevertheless we will get a decoupling or a step-by-step partial decoupling of cereals.
DanishEn komplet afkobling ville være en komplet fejl, og en delvis afkobling ville være en delvis fejl.
Total decoupling would be a total mistake and partial decoupling would be a partial mistake.
DanishKommissær Fischler foreslår afkobling af støtten fra produktionen.
Commissioner Fischler proposes decoupling aid and production.
DanishPå andre kontinenter har afkobling som instrument været en fiasko.
On other continents, decoupling as an instrument has failed.
DanishHvorfor overvejer vi ikke også en afkobling af støtten i forarbejdningssektoren for frugt og grøntsager?
A surplus of 5 to 10 % in supply brings a 30 to 50 % slump in prices.
DanishI denne forbindelse skulle der have været givet tilbud om afkobling, som jeg senere vil komme tilbage til.
Proposals for decoupling - to which I will return later - should have been made immediately.
DanishHvad skal man sige til den afkobling, som De pålægger os?
What can we say about the decoupling you are imposing on us?
DanishDen delvise afkobling, som vi ønsker, går i denne retning.
We consider partial decoupling to be the right way forward.
DanishJeg mener, at denne afkobling fra EU ' s landbrugsmarked er et stort fremskridt og meget vigtigt.
I think this dissociation from the EU agricultural market represents major progress and is most important.
DanishHvorfor er mælkeindustrien bange for, at bestemte områder ødelægges ved afkobling af mælkepræmien?
Why does the milk industry fear that decoupling the milk premium will mean certain areas falling by the wayside?
DanishVi ønsker ikke en total sammenblanding af afkobling.
What we do not want is a complete mixing of decoupling.
DanishI markafgrødesektoren, hvor De foreslår total afkobling, modtager 3 % af landbrugene 40 % af støtten.
In the herbaceous sector, a model in which you propose total decoupling, 3 % of farms receive 40 % of the support.
DanishEn delvis afkobling ville være et uforståeligt kompromis, et bureaukratisk uhyre og en uholdbar ordning.
Partial decoupling would be an incomprehensible compromise, a bureaucratic monster and an unsustainable system.