Dansk-engelsk oversættelse af "afkom"

DA

"afkom" engelsk oversættelse

DA

afkom {et}

volume_up
afkom
Der sker en obligatorisk frasortering af afkom af kreaturer med BSE.
There is a compulsory cull of offspring born to cattle with confirmed BSE.
du kender at have et talrigt Afkom som Jordens Urter er dine Spirer;
Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offspring as the grass of the earth.
Deres Æt har de blivende hos sig deres Afkom for deres Øjne;
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
afkom (også: efterslægt)
En førsteklasses dansk shetlandsponyhingst ved navn Vivaldi og dens afkom er nægtet optagelse i hovedafdelingen af den svenske Rigsstambog for shetlandsponyer.
A first-class Danish Shetland pony stallion named Vivaldi and his progeny were denied entry into the main section of the Swedish Shetland pony stud book.

Eksempelsætninger "afkom" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishmen også Trælkvindens Søn vil jeg gøre til et stort Folk; han er jo dit Afkom!
And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed!
DanishI må ikke slagte et Stykke Hornkvæg eller Småkvæg samme Dag som dets Afkom.
And whether it be cow or ewe, ye shall not kill it and her young both in one day.
DanishDer var syv Brødre; og den første tog en Hustru og da han døde efterlod han ikke Afkom.
Now there were seven brethren: and the first took a wife, and dying left no seed.
DanishOg den anden tog hende og døde uden at efterlade Afkom og den tredje ligeså.
And the second took her, and died, neither left he any seed: and the third likewise.
Danishmen Na'amans Spedalskhed skal hænge ved dig og dit Afkom til evig Tid!
The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed for ever!
Danishthi hele det Land du ser vil jeg give dig og dit Afkom til evig Tid
For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.
Danishfor at han ikke skal vanhellige sit Afkom blandt sin Slægt; thi jeg er HERREN som helliger ham.
Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him.
DanishDer sker en obligatorisk frasortering af afkom af kreaturer med BSE.
There is a compulsory cull of offspring born to cattle with confirmed BSE.
Danishde skal til evig Tid følge dig o: dit Afkom som Tegn og Undere.
And they shall be upon thee for a sign and for a wonder, and upon thy seed for ever.
Danishi sit Folk har han ikke Afkom og Æt i hans Hjem er der ingen tilbage;
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
DanishDyrene parrede sig foran Grenene og fødte så stribet spættet og blakket Afkom.
And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ringstraked, speckled, and spotted.
DanishOg Abram sagde: "Du har jo intet Afkom givet mig og se min Hustræl kommer til at arve mig!
And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir!
Danishog Gud gav Jordemødrene Afkom fordi de frygtede ham.
And it came to pass, because the midwives feared God, that he made them houses.
Danishdu kender at have et talrigt Afkom som Jordens Urter er dine Spirer;
Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offspring as the grass of the earth.
DanishDeres Æt har de blivende hos sig deres Afkom for deres Øjne;
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
DanishKom lad os give vor Fader Vin at drikke og ligge hos ham for at få Afkom ved vor Fader!
Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father!
DanishVokser hans Sønner er det for Sværdet hans Afkom mættes ikke med Brød;
If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.
Danishhan ynkes altid og låner ud og hans Afkom er til Velsignelse.
He is ever merciful, and lendeth; and his seed is blessed.
Danishdet Land jeg gav Abraham og Isak giver jeg dig og dit Afkom efter dig giver jeg Landet!
And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and to thy seed after thee will I give the land!
DanishHvorfor skal han og hans Afkom slynges og kastes til et Land de ikke kender?