Dansk-engelsk oversættelse af "afkortet"

DA

"afkortet" engelsk oversættelse

DA

afkortet {adjektiv}

volume_up
afkortet
Det er tydeligt, at medlemsstaterne er stødt på en del vanskeligheder, eftersom det er en noget afkortet og ikke endelig tekst, som vi har fået forelagt.
It seems that the Member States encountered difficulties, since the text submitted to us is somewhat truncated and not very definitive.

Eksempelsætninger "afkortet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSiden da er den hver anden eller tredje gang blevet afkortet eller forskudt.
Since then, it has been cut short or rescheduled on about every second or third occasion.
Danish- Som De ved, er det punkt på dagsordenen ikke taget af, men dets varighed er afkortet.
As you know, the item has not been removed from the agenda but rather its duration has been reduced.
DanishVi ønsker imidlertid, at den kontradiktoriske procedure i forbindelse med agenturerne bliver afkortet i fremtiden.
However, we would like to see the contradictory procedure shortened for the agencies.
DanishSpørgetiden til Kommissionen er igen blevet afkortet.
Question Time with the Commission has been cut yet again.
DanishUnder nogle af de tidligere mødeperioder er spørgetiden undertiden blevet afkortet af den ene eller den anden grund.
Some of our previous sessions, for one reason or another to do with timetables, have sometimes been a little curtailed.
DanishJeg vil bede Dem undersøge det og i morgen give mig et klart svar på, hvorfor spørgetiden er blevet afkortet.
I should like you to look into this matter and provide me with some clear information tomorrow as to why Question Time was shortened.
DanishJeg håber, at han vil forstå, at spørgetiden vil blive afkortet som følge af denne aftale om forhandlingen om Kosovo.
I hope he will understand that part of this understanding is that the length of Question Time will be reduced because of the debate on Kosovo.
DanishPosselt, jeg fik oplyst, at spørgetiden var afkortet på grund af manglende spørgsmål til kommissærerne.
Yes, Mr Posselt, I was informed that Question Time has been shortened because the Members of the Commission scheduled to attend have not received enough questions.
DanishOg her til morgen har vi endda brugt en halv time på at skændes om disse uopsættelige debatter og således afkortet en væsentlig debat endnu mere.
This morning we wasted half an hour protesting about that emergency debate which cut down the time we had left for this debate.
DanishOg dersom Herren ikke afkortede de dage da blev intet Kød frelst; men for de udvalgtes Skyld som han har udvalgt har han afkortet de Dage
And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.
DanishDet er tydeligt, at medlemsstaterne er stødt på en del vanskeligheder, eftersom det er en noget afkortet og ikke endelig tekst, som vi har fået forelagt.
It seems that the Member States encountered difficulties, since the text submitted to us is somewhat truncated and not very definitive.
DanishDet er i sig selv foruroligende, at dette møde er blevet afkortet til en enkelt dag, til trods for at det er et møde, som kan få store politiske og budgetmæssige konsekvenser.
There are a wide range of scenarios, ranging from abandoning all reform to asking the French and Dutch to vote again.
DanishFor det første er artikel 4, den vigtigste artikel, som omhandler begrænsningerne af retten til aktindsigt, afkortet betydeligt, og der er knyttet betingelser til begrænsningerne.
Firstly, Article 4, the most important article, which articulates the limitations of public access, has been cut down to size and the limitations are tied down to conditions.
DanishDer er imidlertid stadig et stykke vej at gå, for kun 36 % af befolkningen er klar over varigheden af perioden med to valutaer, som i mit land er blevet afkortet til den 9. februar 2002.
There is still a distance to go, however: only 36 % of people are aware of the length of the dual circulation period, which in my country has been shortened to 9 February 2002.