Dansk-engelsk oversættelse af "aflede"

DA

"aflede" engelsk oversættelse

DA

aflede {verbum}

volume_up
1. generel
Det kan imidlertid ikke aflede opmærksomheden fra, at Kommissionens bipolitik fortsat er underudviklet.
But that cannot distract us from the fact that the Commission's bee policy is still underdeveloped.
Vi må ikke på nogen måde lade spørgsmålene, når de dukker op, aflede os fra dette meget vigtige forhold mellem EU og USA.
We must not allow the issues as they come forward to distract us in any way from this vital relationship between the European Union and the United States.
Men det bør ikke aflede os fra vores anden opgave, nemlig at undersøge, om omkostningerne står i nøjagtigt forhold til de penge, der er under overvejelse.
But that should not distract us from our other task, to scrutinise whether the costs are strictly proportionate to the money which is under consideration.
aflede (også: omstille)
Det er nemt for Dem at aflede debatten, men den må ikke blive afledt.
It is easy for you to try and divert this debate, but it must not be diverted.
Vil det aflede de nuværende underfinansierede offentlige tjenester fra de egentlige nødsituationer?
Will it divert the currently under-funded public services from real emergencies?
Hun har ikke ladet sig aflede af al ståhejen omkring sig.
She has not allowed herself to be diverted by all the noise around her.
aflede (også: udlede)
Man kan ikke aflede opmærksomheden fra dette ansvar hos medlemsstaterne med korrekturer og retoucheringer.
We cannot deflect attention away from the Member States ' responsibilities by correcting and retouching the rules.
Det må imidlertid ikke aflede os fra den væsentlige opgave, det er at gøre Sikkerhedsrådet og det multilaterale system som helhed i stand til bedre at klare udfordringerne i verden af i dag.
This, however, must not deflect us from the essential task of making the Security Council, and the multilateral system as a whole, more effective in meeting the challenges of today’ s world.
2. lingvistik
aflede (også: derivere)

Eksempelsætninger "aflede" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er nemt for Dem at aflede debatten, men den må ikke blive afledt.
It is easy for you to try and divert this debate, but it must not be diverted.
DanishJeg mener ikke, at man deraf kan aflede, at midlerne er blevet forvaltet dårligt.
I do not think that that gives anyone grounds to conclude that the funds are poorly managed.
DanishVil det aflede de nuværende underfinansierede offentlige tjenester fra de egentlige nødsituationer?
Will it divert the currently under-funded public services from real emergencies?
DanishDen svenske regering vil åbenbart gerne aflede opmærksomheden fra egne forsømmelser.
It is evident that the Swedish Government is trying to draw attention away from its own failings.
DanishVi forkastede nye ændringsforslag, der har til formål at aflede forordningens fokus og indhold.
We rejected new amendments designed to distort the focus and substance of the Regulation.
DanishHun har ikke ladet sig aflede af al ståhejen omkring sig.
She has not allowed herself to be diverted by all the noise around her.
DanishDet kan imidlertid ikke aflede opmærksomheden fra, at Kommissionens bipolitik fortsat er underudviklet.
But that cannot distract us from the fact that the Commission's bee policy is still underdeveloped.
DanishDenne enighed må dog ikke berolige eller aflede opmærksomheden fra den faktiske udvikling.
However, this consensus must not be allowed to give a false sense of security or draw attention away from actual developments.
DanishMan kan ikke aflede opmærksomheden fra dette ansvar hos medlemsstaterne med korrekturer og retoucheringer.
We cannot deflect attention away from the Member States ' responsibilities by correcting and retouching the rules.
DanishJeg vil gerne opfordre til, at man ikke lader sig aflede af modstanden fra den anden side af oceanet.
I cannot explain to my electors that we need to spend more on defence if they know that current spending is so very inefficient.
DanishKritikken af situationen i Italien må imidlertid ikke bruges til at aflede opmærksomheden fra, hvad der sker i andre lande.
The title alone must suggest that freedom of expression and information are in question in Italy under the Berlusconi government.
DanishDe lod Dem ikke aflede i Gent.
DanishLad Dem ikke aflede af folk, der siger, at De bliver nedvurderet på grund af tre af Deres kollegers møde lige før topmødet.
Do not, therefore, take any notice of people who say that a meeting of three of your colleagues immediately before the summit was a put-down.
DanishDet virker, som om han fungerer som offentlig syndebuk og skal aflede opmærksomheden fra kontroversielle beviser på hemmelig regeringsstøtte.
It smacks of a public scapegoating exercise in the face of embarrassing evidence of official covert support by the government.
DanishVi må ikke på nogen måde lade spørgsmålene, når de dukker op, aflede os fra dette meget vigtige forhold mellem EU og USA.
We must not allow the issues as they come forward to distract us in any way from this vital relationship between the European Union and the United States.
DanishVi mener, at det måske er et lille lyspunkt, men det må ikke aflede os fra de store sager, fra det store billede, som vi har af Burma.
We might think that this is a small ray of hope, but that must not divert us from the major issues, from the big picture that we get in Burma.
DanishPå grund af den teknologiske udvikling er det for forbrugerne ikke mere muligt af produktets kvalitet at aflede dets autenticitet.
Given the state of technology it is almost impossible these days for consumers to judge from the quality of the product whether or not it is authentic.
DanishJeg fraråder, at man lader sig aflede og indleder sig på en ufrugtbar statistisk diskussion, der ikke kan føre til nogen produktive resultater.
Let us not be distracted from this task, and let us not enter into a fruitless statistical debate whose outcome is bound to be unproductive.
DanishJeg fraråder imidlertid, at man lader sig aflede fra den virkelige opgave, nemlig at forandre dette land således, at det er modent til tiltrædelse af EU.
Let us not be distracted from the real task, however, namely to reform the country in such a way that it is ready for EU accession.
DanishHer skal vi varetage dette ansvar, men ikke aflede opmærksomheden ved at gøre store overskud i oliekoncernerne til temaet her.
In my own Member State, Germany, alone, approximate calculations indicate that the public become liable to over EUR 30 billion in additional taxes every year.