Dansk-engelsk oversættelse af "aflytte"

DA

"aflytte" engelsk oversættelse

DA

aflytte {verbum}

volume_up
For det andet, der er meget uro om den, hvor USA og Det Forenede Kongerige sammen gør sig stærke for at aflytte hele verden.
Secondly, much commotion has arisen over the échalon in which the United Kingdom and the United States are creating one strong line in order to eavesdrop on the whole world.

Eksempelsætninger "aflytte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det er klart, at de teknologiske muligheder for at aflytte elektronisk kommunikation foreligger.
However, it is clear that technological possibilities to intercept electronic communications exist.
DanishDette system kan imidlertid kun aflytte satellitbaseret civil kommunikation via Intelsat-satellitter.
The system, however, can only intercept civilian communications that are routed via Intelsat satellites.
DanishVi vil naturligvis aflytte disse bånd, som De beder om.
We will of course check these tapes as you have asked.
DanishEchelon har jo kapacitet til at aflytte kommunikation mellem personer som e-mail, telefax og telefon.
ECHELON has, of course, the capacity to intercept communications such as e-mails, faxes and telephone conversations between individuals.
DanishDen britiske journalist Duncan Campbell mener endda, at Echelon anvendes til at aflytte Amnesty og Røde Kors.
The British journalist Duncan Campbell even believes that ECHELON is used to intercept communications from Amnesty and the Red Cross.
DanishFor det andet, der er meget uro om den, hvor USA og Det Forenede Kongerige sammen gør sig stærke for at aflytte hele verden.
Secondly, much commotion has arisen over the échalon in which the United Kingdom and the United States are creating one strong line in order to eavesdrop on the whole world.
DanishDerfor må politiet kun aflytte telefoner og læse telefaxer eller breve på grundlag af en lov, og da kun i strengt begrænsede tilfælde og med en dommerkendelse.
This is why the police are only allowed to tap telephones or intercept faxes and letters under lawful conditions, and then only in certain strictly limited cases and only with a court order.
DanishHvad ambassaderne kan aflytte af teletrafik i deres nærområde, ved vi ikke, men det er klart, at det i den forbindelse ikke handler om den største andel af aflytningsvirksomheden.
We do not know exactly how much local radio communication can be intercepted by embassies, but it is evident that this does not represent the bulk of intelligence operations.
DanishHvordan tror Rådet og Kommissionen, at den amerikanske stat ville reagere, hvis den vidste, at Europa kunne aflytte dens præsidents, dens regeringsmedlemmers eller dens borgeres kommunikation?
How do the Council and the Commission think the USA would react if it knew that Europe could intercept the communications of its president, elected representatives and people?
DanishVi må jo desværre forholde os til den omstændighed, at den teknologiske udvikling i langt højere grad end tidligere har gjort det teknisk muligt at aflytte vores kommunikation.
Unfortunately, we must of course take account of the fact that technological development has, to a much greater extent than previously, made it technically possible to intercept our communications.