Dansk-engelsk oversættelse af "afmærke"

DA

"afmærke" engelsk oversættelse

EN
DA

afmærke {verbum}

volume_up
afmærke (også: markere)
Vi skal afmærke korridorer for tankskibe for at sikre, at disse områder ikke bliver forurenet.
We need to mark out corridors for tankers so as to ensure that these areas are not polluted.
For at afmærke vejen mener jeg, at det er nødvendigt allerede nu at give sig selv nogle ordentlige tidsfrister.
To mark out the route, it seems necessary to set the right deadlines right away.
Hr. formand, hr. formand for Rådet, kommissærer, i dag begynder vi at afmærke den vej, vi skal bevæge os ud ad de første år af det kommende årtusinde.
Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioners, today sees us beginning to mark out and trace the path we will be following in the early years of the next millennium.

Eksempelsætninger "afmærke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen til Østgrænse skal I afmærke eder en Linie fra Hazar Enan til Sjefam;
And ye shall point out your east border from Hazarenan to Shepham:
DanishVi skal afmærke korridorer for tankskibe for at sikre, at disse områder ikke bliver forurenet.
We need to mark out corridors for tankers so as to ensure that these areas are not polluted.
DanishFor at afmærke vejen mener jeg, at det er nødvendigt allerede nu at give sig selv nogle ordentlige tidsfrister.
To mark out the route, it seems necessary to set the right deadlines right away.
DanishHvad angår de resterende, som fortsat ikke er registreret, bør vi gå nye veje for at spore og afmærke disse.
For those that have still not been recorded, it is time to invent new methods of detection and identification.
DanishHr. formand, hr. formand for Rådet, kommissærer, i dag begynder vi at afmærke den vej, vi skal bevæge os ud ad de første år af det kommende årtusinde.
Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioners, today sees us beginning to mark out and trace the path we will be following in the early years of the next millennium.
DanishDet var en meget nyttig nyskabende tankegang inden for området forsyningspligtsydelser, der forsøger at definere en del af området og afmærke det, der er relevant for Den Europæiske Union.
It was a very useful development of thinking in the area of services of general interest, trying to define some of the territory and to mark out what is appropriate for the European Union.