Dansk-engelsk oversættelse af "afmagt"

DA

"afmagt" engelsk oversættelse

DA

afmagt {en}

volume_up
afmagt (også: magtesløshed)
Vi vil derfor ikke stå inde for dette spind af hykleri og afmagt.
We will not therefore approve this web of hypocrisy and impotence.
Bag ved alle de smukke ord gemmer sig politisk afmagt.
Behind all the fine words lurks political impotence.
Men vi bliver stædigt ved med at beklage vores afmagt uden at træffe de beslutninger, der er på højde med det, der står på spil.
But we persist in deploring our impotence without taking decisions which are of the same order as the stakes.
afmagt (også: magtesløshed)
Der må sættes en stopper for det, der ude i verden opfattes som den europæiske afmagt.
We must put an end to what is perceived by the world as European powerlessness.
Europa-Parlamentets beslutning er kun endnu en afspejling af denne europæiske afmagt.
The European Parliament resolution is just another manifestation of this European powerlessness.
Når man ser, at der kun er 11 parlamentsmedlemmer til stede, er det selvafslørende for Parlamentets kraft og afmagt.
The fact that only 11 Members are still here says much about both the strength and the powerlessness of this Parliament.

Eksempelsætninger "afmagt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer må sættes en stopper for det, der ude i verden opfattes som den europæiske afmagt.
We must put an end to what is perceived by the world as European powerlessness.
DanishDet er et resultat, der af Europa-Parlamentet kun kan registreres med afmagt.
This is an outcome which the European Parliament can only note powerlessly.
DanishEuropa-Parlamentets beslutning er kun endnu en afspejling af denne europæiske afmagt.
The European Parliament resolution is just another manifestation of this European powerlessness.
DanishOgså du skal drikke og synke i Afmagt også du skal søge i Ly for Fjenden.
Thou also shalt be drunken: thou shalt be hid, thou also shalt seek strength because of the enemy.
DanishHr. formand, det er meget let at føle afmagt over for den asylsituation, vi har i Europa.
Mr President, it is very easy to feel powerless faced with the asylum situation we have in Europe.
DanishVi vil derfor ikke stå inde for dette spind af hykleri og afmagt.
We will not therefore approve this web of hypocrisy and impotence.
DanishEn ukontrolleret udvidelse uden en uddybning vil føre til administrativ afmagt og måske en implosion.
In consequence new Member States have insufficient opportunity to benefit fully from the Internal Market.
DanishBag ved alle de smukke ord gemmer sig politisk afmagt.
Behind all the fine words lurks political impotence.
DanishHr. kommissær, efter at have studeret dokumentet kan jeg dog kun sige, at det skaber en følelse af afmagt.
And yet, Mr Commissioner, after studying the document I can only say that my feeling is one of helplessness.
DanishDette i modsætning til Rådets afmagt, der overlader løsningen til medlemsstaterne.
This contrasts with the ineffectiveness of the Council of Ministers, which has left it to individual Member States to find a solution.
DanishLad os f.eks. ikke glemme den konflikt, der for nylig har fundet sted på Balkan, hvor vi blev kritiseret for vor afmagt.
For example, let us not forget the recent conflict in the Balkans where we were criticised for our impotence.
DanishNår man ser, at der kun er 11 parlamentsmedlemmer til stede, er det selvafslørende for Parlamentets kraft og afmagt.
The fact that only 11 Members are still here says much about both the strength and the powerlessness of this Parliament.
DanishMen vi bliver stædigt ved med at beklage vores afmagt uden at træffe de beslutninger, der er på højde med det, der står på spil.
But we persist in deploring our impotence without taking decisions which are of the same order as the stakes.
DanishVed alle Gadehjørner lå dine Sønner i Afmagt som i Garn Antiloper fyldte med HERRENs Vrede med Trusler fra din Gud.
Thy sons have fainted, they lie at the head of all the streets, as a wild bull in a net: they are full of the fury of the LORD, the rebuke of thy God.
DanishFørst og fremmest er der tale om en utrolig ildevarslende blanding af magt, arrogance og afmagt fra Den Europæiske Unions side.
What we have here, first and foremost, is an incredibly ominous mixture of power, arrogance and impotence on the part of the European Union.
DanishHendes viden er afhængig af mediernes skøn eller særlige interessegrupper, og hun føler ofte afmagt over for institutionerne.
What they learn is at the media's discretion or depends upon special interest groups, and they often feel powerless over and against the institutions.
DanishDen Europæiske Unions beviser på afmagt på Balkan eller i Mellemøsten er ikke netop egnede til at styrke borgernes tillid til denne Union.
The evidence of the European Union's impotence in the Balkans and in the Middle East does not exactly enhance the people's confidence in this Union.
DanishDe efterlader for det første ofrene i netop den tilstand af desparation og afmagt, der skaber grobunden for bin Laden-reaktioner.
For one thing, they leave their victims in precisely that state of desperation and impotence that creates fertile ground for reactions similar to Bin Laden's.
DanishDe ser på os med en blanding af skrøbelighed og styrke, af afmagt og forventning, og de håber på hjælp, men er bange for at tro på, at den faktisk kommer.
They look to us with a mixture of weakness and determination, helplessness and expectation, hoping for help but fearing it will not come.
DanishMen vi er skuffede over de midler, som det internationale samfund har anvendt for at nå dette mål, og i særdeleshed over EU ' s afmagt.
However, we are disappointed with the resources used by the international community to achieve this goal, and more specifically, with the EU's powerlessness.