Dansk-engelsk oversættelse af "Afrikas Horn"

DA

"Afrikas Horn" engelsk oversættelse

DA

Afrikas Horn {egennavn}

volume_up
1. geografi
Afrikas Horn
Det er vanskeligt ikke at blive fortvivlet over elendigheden på Afrikas Horn.
It is difficult not to despair in the face of the misery in the Horn of Africa.
Der er situationer, som den ved Afrikas Horn, der dækker mere end én stat.
There are situations, such as that in the Horn of Africa, which cover more than one state.
Dengang deltog jeg i lignende forhandlinger om kriser på Afrikas Horn.
I was speaking in similar debates then, tackling similar crises in the Horn of Africa.

Eksempelsætninger "Afrikas Horn" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er vanskeligt ikke at blive fortvivlet over elendigheden på Afrikas Horn.
It is difficult not to despair in the face of the misery in the Horn of Africa.
DanishDer er situationer, som den ved Afrikas Horn, der dækker mere end én stat.
There are situations, such as that in the Horn of Africa, which cover more than one state.
DanishDengang deltog jeg i lignende forhandlinger om kriser på Afrikas Horn.
I was speaking in similar debates then, tackling similar crises in the Horn of Africa.
DanishDjiboutis nationale fortrin er dets havn og dets strategiske position ved Afrikas Horn.
Djibouti's national assets are its port and its strategic position in the Horn of Africa.
DanishJeg vil gerne sige dette om Afrikas Horn.
I want to make this point about the Horn of Africa.
DanishDer er fødevarekrisen ved Afrikas Horn.
DanishSom stikord til dette må det være tilstrækkeligt at nævne Sudan, Afrikas Horn, Congo, Zimbabwe, islam, hiv og aids.
To demonstrate this, it is enough to refer to Sudan, the Horn of Africa, the Congo, Zimbabwe, Islamic fundamentalism and HIV/ AIDS.
DanishDet er nødvendigt at gøre foranstaltningerne effektive, så vi undgår, at terrorismen får en farlig dominoeffekt i hele Afrikas Horn.
Measures to counter the dangerous domino effect of terrorism throughout the Horn of Africa must be made effective.
DanishVi står over for en udvikling af karakteren af konflikten i Sudan, som meget vel kan brede sig til hele området omkring Afrikas Horn.
We are witnessing a radical escalation of the Sudanese conflict, which threatens to engulf the entire Horn of Africa.
DanishKommissionen agter at forankre Somalia i en bredere regional strategi for fred, sikkerhed og udvikling for Afrikas Horn.
The Commission intends to anchor Somalia in a broader regional strategy for peace, security and development for the Horn of Africa.
DanishEU skal udpege en særlig udsending for Afrikas Horn og formelt etablere en diplomatisk repræsentation for Somalia i Bruxelles.
The Union must appoint a special envoy for the Horn of Africa and formally establish a Somali diplomatic representation in Brussels.
DanishI Afrikas Horn, Øst- og Centralafrika, der omfatter 12 lande, er 20 millioner mennesker fordrevet fra deres hjem og deres landsbyer.
In the Horn, East and Central Africa covering 12 countries, there are 20 million displaced persons, displaced from their homes and their villages.
DanishEU bør igen spille en ledende rolle i Afrika, sådan som Italien gjorde i Somalia og i hele Afrikas Horn før i tiden.
The European Union should take a leading role again in Africa, just as Italy should in Somalia and throughout the Horn of Africa because of its historical precedents.
DanishHr. formand, vi må gøre os klart, at den sudanesiske regering er engageret i en destabiliserende strategi, der omfatter hele Afrikas Horn.
Mr President, we have to understand that the Sudanese government is committed to a strategy of destabilization affecting the whole of the Horn of Africa.
DanishJeg vil gerne sige, fru formand, for at afslutte dette indledende indlæg, at situationen på Afrikas Horn både politisk og humanitært er i centrum for vores bestræbelser.
To conclude, the situation in the Horn of Africa, in both political and humanitarian terms, is at the centre of our concerns.
DanishNu ser vi atter billeder i fjernsynet af sultende børn i Etiopien, og vi husker rædslerne i forbindelse med den seneste hungersnød på Afrikas Horn.
Once again, we see the scenes on our TV screens of starving children in Ethiopia and we remember the horrors of the last famine in the Horn of Africa.
DanishKonflikten vil have alvorlige følger for regional stabilitet i Østafrika og Afrikas Horn, navnlig i Tchad og Den Centralafrikanske Republik.
The conflict will have serious repercussions for regional stability in East Africa and the Horn of Africa, especially in Chad and the Central African Republic.
DanishLederne af de to lande i Afrikas Horn står i dag over for det historiske ansvar, at de skal vælge mellem fred og den værste forbrydelse over for deres folk.
The leaders of the two countries of the Horn of Africa now have the historic responsibility of choosing between peace and even worse crimes against their peoples.
DanishVi oplevede for nylig en situation på Afrikas Horn, hvor Etiopien - hvor vi for nogle få år siden så forfærdelige scener med sultende børn - rent faktisk eksporterer korn til Kenya.
We saw a situation recently in the Horn of Africa where Ethiopia - where we saw terrible scenes of starving children a few years ago - is actually exporting grain to Kenya.
DanishVi har gjort dette dels for at kunne få et overblik over støtten til det hungersnødramte Afrikas Horn og dels for at kunne frigøre ressourcer til Afghanistan næste år.
We have, however, done this partly in order to be able to bring forward aid to the famine-hit Horn of Africa, and partly in order to be able to free up resources for Afghanistan next year.

Lignende oversættelser "Afrikas Horn" på engelsk

horn substantiv