Dansk-engelsk oversættelse af "afskærmning"

DA

"afskærmning" engelsk oversættelse

DA

afskærmning {en}

volume_up
afskærmning (også: konduktør, livvagt, skærm, vagt)
volume_up
guard {substantiv}
afskærmning

Eksempelsætninger "afskærmning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn manglende harmonisering betyder en fordrejning af konkurrencen og afskærmning af markeder.
Insufficient harmonization means distortion of competition and the sealing off of markets.
DanishVi er trængt igennem bankhemmelighedens afskærmning.
We broke through the protection offered by banking confidentiality.
DanishMere afskærmning vil - og det er ønsket - føre til højere priser for denne markedslignende hjælp og gøre den farligere.
Greater sealing-off will - as is intended - lead to higher prices being charged in the market for this sort of assistance and make it more hazardous.
DanishDisse ngo ' er vil koncentrere indsatsen om vand og dekontaminering, afskærmning, plastikpresenninger, benzindunke, tæpper og lign.
These NGOs will be concentrating on the areas of water and sanitation, provision of shelter, plastic sheeting, jerry cans, blankets, those sorts of things.
DanishAfskærmning og subsidier - hvis det er det eneste, der falder os ind i denne globaliseringstidsalder, så ser det virkelig meget skidt ud for denne sektor i Europa.
Sealing off and subsidies – if that is all we can think of in this age of globalisation, then this sector must be in a really bad way in Europe.
DanishMan har ganske vist brugt året til lystigt at udvikle det indre marked for oprustningsartikler og til at komme videre inden for kontrol, undertrykkelse og afskærmning.
Of course the year has been used to continue cheerfully with the development of the internal market for armaments and to progress in matters of surveillance, repression and protective barriers.
DanishMedlemsstaternes og Unionens politik er - det blev senest tydeligt med optagelsen af " tilbagetagelsesklausulen " i Lomé-aftalen - rettet mod afskærmning og afvisning af flygtninge.
The policy of the Member States and of the Union is geared towards heading off and turning away refugees, as the recent inclusion of a " re-adoption " clause in the Lomé Convention demonstrates.