Dansk-engelsk oversættelse af "afskaffelse"

DA

"afskaffelse" engelsk oversættelse

DA

afskaffelse {en}

volume_up
afskaffelse (også: afbud)
En afskaffelse af konferencesystemet vil give store muligheder.
Abolition of the conference system will bring significant opportunities.
Afskaffelse af den faste bogpris fører til større konkurrence og lavere priser.
The abolition of fixed book pricing results in increased competition and lower prices.
Der findes ingen delvis afskaffelse af dødsstraffen fra en demokratisk synsvinkel.
There can be no partial abolition of the death penalty from a democratic point of view.
afskaffelse (også: eliminering, udryddelse)
En varig afskaffelse af fattigdom kræver miljømæssigt bæredygtige løsninger.
Lasting elimination of poverty requires environmentally sustainable solutions.
Den reform omfatter afskaffelse af oplysningssystemet.
That reform involves the elimination of the notification system.
Om: EU-støtte til ILO ' s internationale program for afskaffelse af børnearbejde
Subject: EU support for the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour
afskaffelse (også: afbud)

Eksempelsætninger "afskaffelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMeddelelsen er således bestemt vigtig, så længe afskaffelse endnu ikke er opnået.
So the communication really is important as long as abolition has not been achieved.
DanishEn varig afskaffelse af fattigdom kræver miljømæssigt bæredygtige løsninger.
Lasting elimination of poverty requires environmentally sustainable solutions.
DanishJeg vil også bede Dem om at bemærke et punkt om afskaffelse af dødsstraffen.
I also wish you to note a clause in relation to the abolition of the death penalty.
DanishSydafrika accepterer en gradvis afskaffelse af etiketterne i tredjelande inden fem år.
South Africa agrees to phase out the labels in third countries within five years.
DanishAfskaffelse af den faste bogpris fører til større konkurrence og lavere priser.
The abolition of fixed book pricing results in increased competition and lower prices.
DanishDer findes ingen delvis afskaffelse af dødsstraffen fra en demokratisk synsvinkel.
There can be no partial abolition of the death penalty from a democratic point of view.
DanishHvis vi vil undgå den, må vi arbejde hen imod en afskaffelse af alle punktafgifter i EU.
If we want to avoid it, we must remove all the excise duties in the European Union.
DanishOm: EU-støtte til ILO ' s internationale program for afskaffelse af børnearbejde
Subject: EU support for the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour
DanishDermed ville vi faktisk medvirke til afskaffelse af disse eksportsubsidier.
With this, we would really contribute to abolishing this export subsidy.
DanishVi bifalder denne udvikling, men ønsker at se en total afskaffelse af dødsstraffen.
We welcome this progress, but we want to see the abolition of the death penalty altogether.
DanishSamtidig sagde De, at De ikke er imod den totale afskaffelse af tobaksdyrkning.
You also said that you yourself are not against the complete abolition of tobacco production.
DanishDenne konference skal være et første skridt hen imod en afskaffelse af våbeneksport.
This conference must be the first step towards stopping arms exports.
DanishVi skal anmode om afskaffelse af dødsstraffen i Indien, Kina, Japan og USA.
We must call for an end to the death penalty in India, China, Japan and the United States.
DanishJeg kan under ingen omstændigheder acceptere, at man her anmoder om afskaffelse af tobaksstøtten.
There is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
DanishDet drejer sig om afskaffelse af personkontrollen ved de indre grænser.
Those are now with the Council and everything has suddenly gone quiet.
DanishMange af os støtter ikke princippet om afskaffelse af dødsstraf.
Many of us do not support the abolition of capital punishment in principle.
DanishJeg stillede også ændringsforslag om afskaffelse af bestemmelsen om de 16 uger.
Specific safeguards are necessary in the health care sector.
DanishTilsyneladende skal denne plan om afskaffelse af drivgarn delvis finansieres med EU-midler.
The plan to abolish drift-nets evidently will involve some funding from Community sources.
Danish82 kræver vi afskaffelse af dødsstraffen og styrkelse af mindretalsbeskyttelsen.
In paragraph 82 we demand the abolition of the death penalty and increased protection for minorities.
DanishEuropa-Parlamentet ønsker endelig afskaffelse af forbrugsstøtte.
The European Parliament wishes once and for all to abolish the consumption subsidies.