Dansk-engelsk oversættelse af "afskedigelse"

DA

"afskedigelse" engelsk oversættelse

DA

afskedigelse {en}

volume_up
1. generel
afskedigelse
Forbuddet mod afskedigelse under graviditeten bør overholdes strengt.
The ban on dismissal during pregnancy must be strictly complied with.
Arbejdsgiveren skal bevise, at afskedigelse eller ændringer ikke er en følge af graviditeten.
Employers will need to demonstrate that any dismissal or change of job is not linked to pregnancy.
Om: Afskedigelse af en højtstående spansk embedsmand
Subject: Dismissal of a senior Spanish official
afskedigelse
volume_up
sack {substantiv} [slang]
2. business
afskedigelse (også: fyring)
These layoffs must therefore be banned.
Dette beslutningsforslag går ud fra det princip, at ikke blot er industrielle omstruktureringer nødvendige, men de resulterer også i afskedigelser, som man skal mildne følgerne af.
This resolution takes it for granted not only that industrial restructuring is necessary but that such restructuring necessarily entails layoffs, and that we must mitigate the effects of these.

Eksempelsætninger "afskedigelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal forsikres om, at vedvarende dårlige resultater fører til afskedigelse.
We need to be assured that consistent under-performance must lead to dismissal.
DanishEn budbringer fortalte os, at vi var blevet udsat for en kollektiv afskedigelse.
We were told by someone who was sent out that we had all been made redundant.
DanishDisse lukninger fører til afskedigelse af næsten 1.500 personer, heraf 530 i Frankrig.
These closures will lead to around 1 500 job losses, 530 of which will be in France.
DanishForbuddet mod afskedigelse under graviditeten bør overholdes strengt.
The ban on dismissal during pregnancy must be strictly complied with.
DanishArbejdsgiveren skal bevise, at afskedigelse eller ændringer ikke er en følge af graviditeten.
Employers will need to demonstrate that any dismissal or change of job is not linked to pregnancy.
DanishDer er opstået et spørgsmål om medtagelse af fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af en lønarbejders afskedigelse.
The question was raised of including compensation if the employee is made redundant.
DanishDette er rent faktisk en anden form for skjult afskedigelse.
This is just an underhand way of making workers redundant.
DanishHar denne afskedigelse noget at gøre med BSE-krisen?
Has his dismissal anything to do with the 'mad cow ' crisis?
DanishOm: Afskedigelse af en højtstående spansk embedsmand
Subject: Dismissal of a senior Spanish official
DanishHeraf er ni og ikke en resulteret i afskedigelse.
Of these, nine resulted in dismissal - not one.
DanishOm: Afskedigelse af en gymnasielærer i Slovakiet på grund af hans engagement for det ungarske mindretalssprog
Subject: Dismissal of a secondary school teacher in Slovakia for encouraging use of the minority Hungarian language
DanishBortset fra afskedigelse fungerer Revisionsrettens medlemmer, indtil deres efterfølger er udpeget.
Save in the case of compulsory retirement, members of the Court of Auditors shall remain in office until they have been replaced.
DanishI øjeblikket bliver artikel 52 i personalestatutten om afskedigelse på grund af grov forsømmelse aldrig brugt.
At the moment, Article 52 of the staff regulations concerning dismissal on the grounds of gross negligence is never used.
DanishDet vil jeg gøre i lyset af beslutningen om ordningen om endelig afskedigelse af embedsmænd i Kommissionen.
I would like to do this in light of the decision on the Regulation on the final termination of service by Commission officials.
DanishDet er derfor efter min mening vores pligt at sørge for, at de bliver anvendt, og at undgå enhver afskedigelse i denne sektor.
I believe, therefore, that it is our duty to ensure that they are used and to avoid any redundancies in the sector.
DanishKommissionen har heller ikke beføjelse til at fremsætte forslag om afskedigelse af den administrerende direktør i disse organer.
Nor is there any provision for the Commission to have the right to dismiss the executive directors of these agencies.
DanishDen eneste sociale handling i denne betænkninger er altså forpligtelsen til at fortælle arbejderne om deres afskedigelse!
The only social measure in this report is therefore the obligation to inform workers that they are going to be made redundant!
Danish- Uanset årsagen påvirker en afskedigelse et menneske og den pågældendes og sædvanligvis også den pågældendes families levevilkår.
The dismissal of 43 language teachers after 15 to 30 years'service constitutes an unacceptable action by the Commission.
DanishKravet om forbud mod afskedigelse af kvinder under graviditeten er helt grundlæggende, og jeg vil i dette indlæg begrænse mig til dette aspekt.
Her request for a formal ban on dismissal during pregnancy is essential, and I will dwell only on this point.
DanishDet vedrører forslaget om Kommissionens erklæring den 6. november 2003 om afskedigelse af ansatte ved Ford-fabrikken i Genk.
It concerns the proposal to have a statement from the Commission on Thursday 6 November 2003, entitled 'Ford workers laid off in Genk '.