Dansk-engelsk oversættelse af "afskrive"

DA

"afskrive" engelsk oversættelse

DA

afskrive {verbum}

volume_up
afskrive (også: kopiere)
afskrive
volume_up
to amortise {vb.} [brit.eng.]
afskrive

Eksempelsætninger "afskrive" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det drejer sig ikke kun om at afskrive det, som i forvejen ikke mere kunne inddrives.
But it is not just a question of writing off debts that can in any case no longer be recovered.
DanishDet skal ikke længere være nødvendigt at afskrive sig sine grundlæggende rettigheder, når man træder ind i kirken.
No longer when you join the Church should have you have to leave your basic civil rights at the door.
DanishDe synes rede til at afskrive den tredje verden.
They seem to be prepared to write off the Third World.
DanishUden at det skal komme hertil, bør vi undgå konkurrenceforvridning og afskrive Den Europæiske Union.
Without going that far, we must avoid distortions caused by competition and therefore the European Union must not withdraw.
DanishLad mig blot nævne de hen ved 100.000 arbejdspladser, Den Europæiske Union hvert år må afskrive på denne konto.
By way of example, I would cite the hundreds of thousands of jobs lost every year within the European Union due to this.
DanishDet var aldrig tanken at afskrive al gæld for tredjeverdenslandene, for det ville have været fuldstændigt praktisk umuligt.
The idea was never to cancel all debt from the Third World countries because that was totally impracticable.
DanishVi kan afskrive dem på min alder eller ældre, som har røget næsten hele deres liv, men budskabet når ikke ud til de unge.
We can write off those of my age and older who have been at it virtually all their lives but young people are missing the message.
DanishMin politiske gruppe har også fremsat et ændringsforslag, der skal begrænse Kommissionens mulighed for at afskrive og nedskrive gæld.
My political group has also proposed an amendment limiting the Commission's ability to write off and write down liabilities.
DanishDe, der bruger maskinerne, siger naturligvis: " Åh gud, vi har brug for en længere tidshorisont for at afskrive denne investering ".
This House is characterised by its continuity, in that you do not have to agree with every word, but every time, we have the same problem.
DanishVi mener, at der skal tages bedre hensyn til serviceudbydernes muligheder for at forrente og afskrive de ofte meget store investeringer, som de må foretage.
We think that better account needs to be taken of the ability of service providers to pay interest on, and write off, the often very large investments they have to make.
DanishDen rimelige betaling, der er fastsat i afsnittet om reparation, garanterer bilfabrikanterne, at de kan afskrive investeringen i teknisk forbedring af mønstrene.
The reasonable remuneration established in the repair clause guarantees that car manufacturers will be repaid for the investment they make in technical improvements to their designs.
DanishEfter denne solidariske mobilisering må verdens rige lande ud over at afskrive gæld i fællesskab også udarbejde en genopbygningsplan for regionen i samarbejde med landenes regeringer.
After this united effort, the world's rich nations, together with the governments of these countries, must draw up a plan for rebuilding this area and go beyond cancelling debts.