Dansk-engelsk oversættelse af "afskyeligt"

DA

"afskyeligt" engelsk oversættelse

DA

afskyeligt {adverbium}

volume_up
afskyeligt

Eksempelsætninger "afskyeligt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom krigstaktik eller politisk taktik er terrorisme et højst afskyeligt fænomen.
As a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
DanishBørnesexturisme og seksuelt misbrug af børn er et afskyeligt fænomen.
Child sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
DanishI Sydafrika har denne situation endog ført til et afskyeligt system med ulighed og undertrykkelse, apartheid.
In South Africa, this situation even led to an atrocious system of inequality and oppression, referred to as apartheid.
DanishDerpå fulgte et afskyeligt folkemord.
DanishHr. formand, den 6. april 1994 var nedskydningen af præsident Habyarimanas fly startskuddet til et afskyeligt folkemord i Rwanda.
Mr President, on 6 April 1994, the shooting down of President Habyarimana's plane marked the start of the terrible genocide in Rwanda.
DanishAt vælge et sådant navn er afskyeligt, og alligevel sælges deres plader takket være de salgsfremstød, der foretages af kapitalister i FNAC og andre steder.
It is despicable that it dares to have a name like that, and yet the records are selling thanks to capitalists promoting them, as is seen in FNAC and elsewhere.
DanishEt psykologisk ansigt, som gør psykisk chikane særligt afskyeligt, og som af og til gør det muligt at ødelægge et menneske uden at sætte afslørende spor.
There is a psychological aspect, which makes harassment particularly odious and can sometimes cause individuals to suffer a breakdown without leaving the slightest trace.
DanishEthvert angreb på civile er afskyeligt, og derfor er den sabelraslen, vi hører i Washington - præsidenten bruger udtryk som " korstog " - også afskyelig.
Any attack upon civilians is abominable, and the sabre rattling we are hearing in Washington - the President uses expressions such as 'crusade ' - is therefore also abominable.
DanishDe undlod at dæmme op for BSE og har opført sig afskyeligt med deres» ikke-samarbejdspolitik« og arrogante forkastelse af Europas tilbud om at finansiere et fornuftigt udryddelsesprogram.
They failed to contain BSE and have behaved atrociously with their 'Policy of Non Cooperation ' and arrogant rejection of Europe's offers to finance a sensible eradication programme.
DanishGenteknologien er hverken løsningen på alle dyrkningsmæssige problemer eller et afskyeligt djævelskab, som - når den først er kommet ud af kontrol - truer grundlaget for den menneskelige eksistens.
Genetic engineering is not the solution to all our breeding problems, and nor is it the loathsome work of the devil which, once out of control, threatens our very existence.