Dansk-engelsk oversættelse af "afslørende"

DA

"afslørende" engelsk oversættelse

DA

afslørende {adjektiv}

volume_up
afslørende
afslørende
Forhandlingerne med Rådet var skuffende og afslørende.
The negotiations with the Council were both disappointing and revealing.
Kronologien er i den henseende afslørende, som nogle eksempler vil vise.
In this context, the chronology of events is revealing.
For katastrofen i Toulouse er i virkeligheden yderst afslørende.
The disaster in Toulouse is hugely revealing.

Eksempelsætninger "afslørende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionens forslag som helhed, men også for hvert enkelt land, er afslørende.
The Commission’ s proposals as a whole and for each country are revelatory.
DanishVæk er de ubehagelige sprøjter, de ildelugtende piber og den afslørende røglugt.
Gone are the unpleasant needles, the nasty smelling pipes and the give-away smell of smoke.
DanishHvilket må siges at være symptomatisk og afslørende for en bestemt opfattelse af Fællesskabet.
But this is quite symptomatic and revelatory of a certain conception of the European Community.
DanishDer var også to meget afslørende konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles.
The animosities between ethnic groups give us little reason to expect that a peace agreement will be adhered to.
DanishKronologien er i den henseende afslørende, som nogle eksempler vil vise.
In this context, the chronology of events is revealing.
DanishForhandlingerne med Rådet var skuffende og afslørende.
The negotiations with the Council were both disappointing and revealing.
DanishDen manglende evne til at sætte tal på er i øvrigt afslørende for Kommissionens metoder.
Our inability to determine a figure is, moreover, a revealing indicator of the European Commission's methods.
DanishDet er også ret afslørende, at det kun er en henstilling.
It is quite revealing also that it is only a recommendation.
DanishUdvalget om Industripolitik, som har afgivet udtalelse, har en meget afslørende sætning.
The opinion delivered by our Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, contains a revealing phrase.
DanishMangelen på et overordnet mål er meget afslørende.
The omission of this principal objective is highly revealing.
DanishFor katastrofen i Toulouse er i virkeligheden yderst afslørende.
DanishDet er ganske afslørende for, hvad det handler om.
That is quite revealing in terms of what is at issue here.
DanishDet er i øvrigt afslørende, at fru Randzio-Plath uophørligt talte om ECB på samme måde, som man taler om BSE.
It is revealing that Mrs Randzio-Plath has talked constantly of the ECB, rather like we talk about BSE.
DanishAfstemningen om disse forslag vil udgøre en afslørende prøve på europaparlamentarikernes aktuelle holdning.
The vote on these proposals represents a significant test of the present sensitivity of Members of the European Parliament.
DanishHr. formand, jeg må sige, at topmødet i Gent var meget afslørende, både med hensyn til processen og med hensyn til indholdet.
Mr President, I must say that the Ghent Summit was very revealing, both in terms of the process and of the content.
DanishDen beslutning, som de foreslår vedtaget på Parlamentets næste møde, er afslørende for deres virkelige hensigter.
The resolution that they have put forward for the vote at the next plenary session of Parliament is indicative of their true objectives.
DanishOg det er på dette punkt i konkretiseringen, at jeg gerne vil henvise til et af de mest afslørende tilfælde: Det med Helms-Burton loven.
On the subject of turning words into actions, I want to mention one of the most revealing cases: the Helms-Burton Act.
DanishAlene sproget er afslørende.
DanishDet er utroligt afslørende.
DanishI arbejdsprogrammet for år 2000, der er vedlagt de strategiske målsætninger, finder vi et afsnit, der i den forbindelse er meget afslørende.
There is a highly revealing passage on this point in the work programme for the year 2000 attached to the strategic guidelines.