Dansk-engelsk oversættelse af "afsløring"

DA

"afsløring" engelsk oversættelse

DA

afsløring {en}

volume_up
afsløring (også: maskefald, åbenbaring)
Kilden til denne afsløring er den af Jeltsin afskedigede offentlige anklager, Skuratov.
The man behind this revelation is Skuratov, the Public Prosecutor, whom Yeltsin relieved of his office.
Det er en skræmmende afsløring, som viser, at vi ikke kan inddrage støtten, men derimod fortsat må yde større støtte til disse organisationer.
These are frightening revelations, showing that we cannot withdraw support but must continue to give increased support to these organisations.
afsløring (også: opdagelse)
afsløring (også: maskefald, offentliggørelse)

Eksempelsætninger "afsløring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi står over for kriminelle, som vil bruge ethvert middel til at undgå afsløring.
We are faced with criminals who will use every possible means to avoid detection.
DanishKilden til denne afsløring er den af Jeltsin afskedigede offentlige anklager, Skuratov.
The man behind this revelation is Skuratov, the Public Prosecutor, whom Yeltsin relieved of his office.
DanishDet er også en afsløring af de europæiske løgne om, at resultatet af forhandlingerne stadig er åbent.
It also unmasks as a lie the European claim that the negotiations can still be open-ended.
Danishfælles efterforskningsteknikker vedrørende afsløring af grove former for organiseret kriminalitet.
common investigative techniques in relation to the detection of serious forms of organised crime.
DanishDernæst skal der investeres mere i forskning, især den, der angår afsløring af miner i terrænet.
Afterwards we must invest more in research, especially research into the detection of mines placed in the ground.
DanishDet er en afsløring, der i alvorlig grad har rystet de græske borgeres tillid til retssystemet.
   – Mr President, criminal justice in Europe needs to be independent but not beyond evaluation and beyond examination.
DanishFor de kræfter, der forsvarer profitten og retten til at anvende denne efter behag, vil en sådan afsløring være uacceptabel.
That would be unacceptable to those who champion profit and the right of those who benefit from it to make what use of it they like.
DanishDet er en skræmmende afsløring, som viser, at vi ikke kan inddrage støtten, men derimod fortsat må yde større støtte til disse organisationer.
These are frightening revelations, showing that we cannot withdraw support but must continue to give increased support to these organisations.
DanishMan kan ulovligt få et større og større udbytte af offentlige midler, og der er en lavere og lavere afsløringsprocent og, i nogle tilfælde, risiko for afsløring.
There are higher and higher levels of profit to be made illegally from public funds and there is a lower and lower rate of detection and, in some cases, risk of detection.
DanishVi har programmet Sherlock, som drejer sig om uddannelse og erfaringsudveksling på migrationsområdet, ikke mindst med hensyn til afsløring af forfalskede dokumenter.
We have the Sherlock programme which concerns training and exchanging experiences in the area of immigration, not least where the seizure of forged documents is concerned.
DanishMed de nuværende ændringer vil direktivet forpligte medlemsstaterne til at sikre lagring af data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgelse af alvorlig kriminalitet og kun det.
My own commitment has been to listen as widely as possible to the views expressed within Parliament and to discuss with my colleagues in the Council how we can work together.
DanishPå området rejse- og identitets- samt opholdsdokumenter vedtog Rådet i juni 1998 en henstilling om udstyr til afsløring af forfalskninger ved Den Europæiske Unions grænseovergange.
Turning to travel, identity and residence documents, in June 1998 the Council adopted a recommendation on the provision of forgery detection equipment at ports of entry to the European Union.
DanishI et år, hvor Rådet har evalueret menneskerettighedsdialogerne med specifikke lande, er det en meget vigtig afsløring, at dialogen med Kina i bedste fald kun har haft en meget beskeden betydning.
Our separate role should be to analyse critically the performance of the Council and the Commission in relation to meeting targets set out in key areas outlined in an EU annual human rights report.