Dansk-engelsk oversættelse af "afslappet"

DA

"afslappet" engelsk oversættelse

DA

afslappet {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "afslappet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil her råde til at tage afslappet på det tidspres, som udgår fra ansøgerne.
I would advise great composure when faced with candidates pressing for deadlines.
DanishSvaret er noget afslappet om en reel krisesituation i SCR.
The answer is somewhat complacent about a real crisis situation in the SCR.
DanishNu kan man betragte konkurrence ideologisk eller helt afslappet, hvis jeg må sige det på den måde.
Now, one can look at competition in ideological terms or, if I may put it like that, in a quite relaxed way.
DanishJeg vil for det første gerne sige til fru Theato, at fredag formiddag heldigvis forløber roligt og afslappet.
I would firstly like to say to you, Mrs Theato, that, luckily, Friday mornings are quiet and relaxed.
DanishHer læner jeg mig afslappet tilbage og tænker: Det kender jeg jo.
DanishDet væsentligste spørgsmål nu under debatten er, om vi skal have en streng eller en mere afslappet indvandringspolitik.
The key issue now under debate is whether we should have a strict or a relaxed admission policy.
DanishHvis vi ikke havde gjort dette, havde vi nu i langt større udstrækning kunnet føre en mere afslappet debat om euroens fremtid.
If we had not done that we would be able to debate the future of the euro in a far calmer way now.
DanishMin ven Jacques Poos siger afslappet til mig: Jeg har oplevet fire formandskaber, og jeg skal gerne rådgive dig.
My friend Jacques Poos calmly told me that he had lived through four presidencies and that he would be glad to offer me advice.
DanishVi går ud fra, at samarbejdet om udarbejdelsen af det femte rammeprogram kommer til at forløbe mere smidigt og afslappet.
We hope that the consultation process in preparation for the fifth framework programme will be smoother and more relaxed.
DanishDerfor har jeg simpelthen, uden at jeg har kunnet informere de velkvalificerede grupper herom, håndteret det hele en smule afslappet her i eftermiddag.
This was why - without having an opportunity to inform the very high-carat groups - I decided to handle everything quite informally.
DanishDet blev omsat til national lovgivning af medlemsstaterne på en noget afslappet måde, og i nogle tilfælde kan vi endog sige på en chokerende langsommelig måde.
This was transposed in a somewhat leisurely way, and in some cases we might even say in a shockingly slow way, by Member States.
DanishJeg er meget bekymret over, at den irske regering har en afslappet holdning til dens forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen, som den tiltrådte i december 1997.
I am very concerned that the Irish Government is complacent in its attitude towards its Kyoto Protocol commitments, which they entered into in December 1997.
DanishHvis et hus er blevet skævt, hvis selve fundamentet viser sig ikke at du, sætter man sig jo ikke ligefrem ned for afslappet at beundre de fine nye ting i køkkenet og i stuen.
If a house is crooked and its foundations are collapsing, we do not walk around it admiring the equipment in the kitchen or the furniture in the living room.
DanishVi har brug for en afslappet debat om den vifte, vi råder over, hvad angår kilderne og forsyningssikkerheden set ud fra det perspektiv, som Kyoto-forpligtelserne indebærer.
We need to hold a reasoned debate on the possibilities available to us, in terms of sources and the guarantees of supply, in the light of the Kyoto commitments.