Dansk-engelsk oversættelse af "afslutning"

DA

"afslutning" engelsk oversættelse

DA

afslutning {en}

volume_up
afslutning
volume_up
end {substantiv} (conclusions)
Jeg vil gerne høre Deres praktiske anbefalinger ved formandskabets afslutning.
I would like to hear your practical recommendations at the end of the Presidency.
Det er klart, at vi ved formandskabets afslutning vil blive dømt på vore resultater.
Obviously at the end of the presidency we are going to be judged by results.
Men vi så det som en begyndelse og bestemt ikke som en afslutning på processen.
But we saw it as a beginning and not by any means the end of the process.
afslutning (også: ende, endelse, undergang, yderpunkter)
volume_up
end {substantiv}
Jeg vil gerne høre Deres praktiske anbefalinger ved formandskabets afslutning.
I would like to hear your practical recommendations at the end of the Presidency.
Det er klart, at vi ved formandskabets afslutning vil blive dømt på vore resultater.
Obviously at the end of the presidency we are going to be judged by results.
Men vi så det som en begyndelse og bestemt ikke som en afslutning på processen.
But we saw it as a beginning and not by any means the end of the process.
afslutning (også: lukning)
Det er nu tid til at få en afslutning på udvidelsen.
The time to bring closure to enlargement is at hand.
Afslutningen af regeringskonferencen er den første vigtige forfaldsdag.
The closure of the intergovernmental conference is the first main deadline.
Jeg vil især gerne nævne afslutningen af regnskaber her.
I would single out the closure of accounts for special mention in this respect.
afslutning (også: ophør, udløb, udløbsdato)

Eksempelsætninger "afslutning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi håber på en positiv afslutning, for at udvidelsesdiskussionen så kan begynde.
We hope for a positive conclusion, so that we can start discussing enlargement.
DanishJeg vil gerne høre Deres praktiske anbefalinger ved formandskabets afslutning.
I would like to hear your practical recommendations at the end of the Presidency.
DanishDet er også formålet med den beslutning, vi skal stemme om ved debattens afslutning.
That is also the purpose of the resolution with which our debate today will end.
DanishDen første er ændringsforslag 3 om proceduren for afslutning af ekstern forsendelse.
The first involves Amendment No 3, relating to release from the transit system.
DanishGennem Den kolde Krigs afslutning havde også NATO overflødiggjort sig selv.
The end of the confrontation between the two blocs had rendered NATO superfluous.
DanishNu må vi sørge for, at denne lovgivningsproces får en vellykket afslutning.
Now, we must ensure that the present legislative process is concluded successfully.
DanishDet er klart, at vi ved formandskabets afslutning vil blive dømt på vore resultater.
Obviously at the end of the presidency we are going to be judged by results.
DanishMen vi så det som en begyndelse og bestemt ikke som en afslutning på processen.
But we saw it as a beginning and not by any means the end of the process.
DanishDet, jeg kan sige i denne sammenhæng, er, at vi nærmer os en afslutning.
What I can say in this context is that we are indeed nearing an end to this case.
DanishAfhængigt af debattens afslutning finder afstemningen sted hen imod kl.
Depending on when the debate ends, the vote will take place at around 5.30 p. m.
DanishRådets repræsentanter bliver først nysgerrige, når proceduren når sin afslutning.
Their curiosity only gets the better of them once the real procedure reaches completion.
DanishFor det første, hvad gør EU for, at der kommer en erklæring om krigens afslutning?
So, firstly, what is the European Union doing to ensure that end to the war is declared?
DanishVi ønskede at bringe regeringskonferencen til en hurtig og succesrig afslutning.
We wanted a speedy and successful outcome to the work of the Intergovernmental Conference.
DanishJeg har flere ting at sige, men det vender jeg tilbage til ved forhandlingens afslutning.
I have other things to say, but I shall return to these at the end of the debate.
DanishEfter forhandlingernes afslutning for to år siden blev 10 lande accepteret som medlemmer.
After the end of negotiations, two years ago, 10 states were accepted as members.
DanishJeg glæder mig også over at kunne rapportere om en succesrig afslutning af dette arbejde.
I am also delighted to report the successful conclusion of this piece of work.
DanishDet er ikke hensigtsmæssigt, og vi skal have en samlet afslutning på transporten.
What we are trying to do is good, and we need to get the right type of transport in place.
DanishSom afslutning kan jeg kun sige, at dette forslag bør forkastes i sin nuværende form.
In conclusion, I can only say that this motion should be rejected in its present form.
DanishDerfor hedder mottoet i dag: Den ene reforms afslutning er den anden reforms begyndelse.
It is now up to the General Assembly to decide on one by the end of the year.
DanishDet er en følge af en ansvarsløs politik efter kolonitidens afslutning.
That is the result of an irresponsible policy pursued in the postcolonial era.