Dansk-engelsk oversættelse af "afslutningsvist"

DA

"afslutningsvist" engelsk oversættelse

DA

afslutningsvist {adjektiv}

volume_up
afslutningsvist (også: afsluttende, endegyldigt)
Det er et punkt, som endnu skal forhandles afslutningsvist den 15. marts.
That is a point on which a final agreement remains to be negotiated on 15 March.
afslutningsvist (også: afsluttende)

Eksempelsætninger "afslutningsvist" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er et punkt, som endnu skal forhandles afslutningsvist den 15. marts.
That is a point on which a final agreement remains to be negotiated on 15 March.
DanishTillad mig afslutningsvist et råd til Rådet: Overlad opgaven til de europæiske...
Let me conclude by offering a piece of counsel to the Council: hand over the task of European...
DanishLad mig, hr. kommissær, afslutningsvist omformulere det spørgsmål, som begrunder denne debat.
To conclude, Commissioner, let me reformulate the question that prompted this debate.
DanishMen lad mig afslutningsvist gøre en kritisk bemærkning om forslagets sproglige kvalitet.
Finally, however, let me sound a note of criticism on the linguistic quality of the proposal.
DanishAfslutningsvist vil jeg på vegne af Kommissionen gerne takke for et godt samarbejde med Europa-Parlamentet.
To conclude, I must applaud the exemplary collaboration between our two institutions.
DanishJeg vil derfor gerne afslutningsvist spørge, om dette flertal vil bestå om to år.
I should therefore like to ask, in conclusion, whether we will be able to hold on to that majority in two years’ time?
DanishÉn ting vil jeg endnu afslutningsvist sige: Også ikkeindblanding er i mange tilfælde en brutal indblanding.
Let me conclude with one further point: in many cases, non-intervention actually means brutal intervention.
DanishMin bekymring, det siger jeg afslutningsvist, gælder egentlig ikke så meget kvaliteten af vores fødevarer, men i højere grad ernæringsvanerne i vores befolkning som helhed.
For my own part, finally, the quality of our food concerns me less than the eating habits of our citizens in general.
DanishAfslutningsvist vil jeg gerne sige, at denne nye aftale respekterer Rådets konklusioner af den 30. oktober 1997, af hvilken årsag vi går ind for, at den bliver gennemført.
Finally, I would also like to say that the new agreement is in line with the Council's conclusions of 30 October 1997, for which reason we support it.