Dansk-engelsk oversættelse af "afsmittende virkning"

DA

"afsmittende virkning" engelsk oversættelse

DA

afsmittende virkning {en}

volume_up
afsmittende virkning (også: afsmittende effekt)
Disse begrænsede ordninger har sansynligvis ingen afsmittende virkning, der kan true stabiliteten på det finansielle marked.
These limited schemes are not likely to have any spillover effects which could endanger financial market stability.
Selv om det måtte have en vis afsmittende virkning på tredjelande i den ikke alt for fjerne fremtid, så er der ikke tale om en global virkning.
Although it may have some spillover effect in the not too far distant future to third countries, we are not having a world-wide effect.

Eksempelsætninger "afsmittende virkning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAllerede nu kan vi konstatere, at presset fra vores civile samfund kan have afsmittende virkning i vores konkurrenters lejr.
We can already see that the pressure of our civil society can have contagious effects in our competitors ' camp.
DanishDisse begrænsede ordninger har sansynligvis ingen afsmittende virkning, der kan true stabiliteten på det finansielle marked.
These limited schemes are not likely to have any spillover effects which could endanger financial market stability.
DanishGennemføres forbuddet i Europa, kan det derimod få afsmittende virkning på en international anerkendelse af alternative forsøgsmetoder.
Rather introduction of the ban in Europe could have a knock-on effect resulting in international recognition of alternative testing methods.
DanishSelv om det måtte have en vis afsmittende virkning på tredjelande i den ikke alt for fjerne fremtid, så er der ikke tale om en global virkning.
Although it may have some spillover effect in the not too far distant future to third countries, we are not having a world-wide effect.
DanishJeg er bange for, at Kommissionen som en afsmittende virkning heraf ikke vil ofre den tekst, vi skal til at stemme om i en næsten tom sal, meget mere opmærksomhed.
I greatly fear that the trend will spread and the Commission will not see the text, on which we in this half-empty House are about to vote, as very much more important.
DanishDet har en afsmittende virkning ikke blot på den biologiske mangfoldighed i havene, men også på turismen på grund af de alvorlige problemer med giftige alger, fiskedød osv.
This has a knock-on effect not just on biodiversity of the seas and the waters but also on tourism because of the serious problems of poisonous algae and fish kills etc.

Lignende oversættelser "afsmittende virkning" på engelsk

virkning substantiv
English
afsmittende effekt substantiv
English
carry-over virkning substantiv