Dansk-engelsk oversættelse af "afspiller"

DA

"afspiller" engelsk oversættelse

EN
DA

afspiller {en}

volume_up
1. musik
afspiller

Eksempelsætninger "afspiller" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg gør lige opmærksom på, at romaniproblemet ikke blot afspiller sig i Kosovo, men også andre steder.
I just wanted to point out that the Roma problem is not one that crops up in Kosovo alone.
DanishPå baggrund af alt det, der afspiller sig andre steder i verden, må vi nu gøre Afghanistan til en succes.
Given everything that is happening elsewhere in the world, we must make a success of Afghanistan now.
DanishHr. formand, for øjnene af verden afspiller der sig en sand tragedie for befolkningen i Østtimor.
Mr President, the population of East Timor has endured and continues to endure truly tragic events before the eyes of the world.
DanishFor politikerne og for dem, der udformer politikken, udgør de ofte et uvæsentligt problem, som afspiller sig i udkanten af deres land og af deres centrum.
To the politicians in the capital cities, these people are often treated as a marginal issue that takes place at the national fringes, away from the hub.
DanishBåde den unge og den kendte kunstner skades i øvrigt, hvis den internationale handel som følge af europæisk overregulering afspiller sig uden for de europæiske grænser.
Also, both the young and the renowned artist will suffer if the international trade moves outside the European borders due to European over-regulation.
DanishAnmodning om og visning af annoncer via IMA SDK foregår ved, at du opsætter en annonceanmodning, indlæser den resulterende annonce og afspiller den på det rigtige tidspunkt.
Requesting and rendering ads through the IMA SDK is a matter of setting up an ad request, loading the resultant ad, and playing it at the right time.
DanishSelvom problemerne hovedsageligt afspiller sig på Molukkerne og Østtimor, er der også uroligheder i andre regioner, såsom i Irian Jaya, Borneo og Nordsumatra.
Although the problems are concentrated in the Moluccan Archipelago and East Timor, there is also unrest in other regions like Irian Jaya, Kalimantan and North Sumatra.