Dansk-engelsk oversættelse af "afsporing"

DA

"afsporing" engelsk oversættelse

DA

afsporing {en}

volume_up
afsporing
Man får, som anført af Emilio Gabaglio, indtryk af, at der er sket en afsporing mellem Lissabon og Stockholm.
In the words of Emilio Gabaglio, the impression is that we are witnessing a sort of derailment between Lisbon and Stockholm.

Eksempelsætninger "afsporing" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVed den mindste eller svageste politiske afsporing griber folkevreden om sig på ny.
If there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.
DanishFor det første med hensyn til den bureaukratiske afsporing af mærkningsaspektet.
In the first place, there is the bureaucratic sideslip with the business of the label.
DanishMan får, som anført af Emilio Gabaglio, indtryk af, at der er sket en afsporing mellem Lissabon og Stockholm.
In the words of Emilio Gabaglio, the impression is that we are witnessing a sort of derailment between Lisbon and Stockholm.
DanishMan kan også vende sig mod denne afsporing af sproget, der jo gerne skulle afspejle virkeligheden så nøjagtigt som muligt.
Objection can also be made to this perversion of the language which should ideally, of course, reflect reality as carefully as possible.
DanishFor at undgå enhver afsporing bør alle demokratiske stater fremstille instrumenter, der ikke forbyder men snarere regulerer den videnskabelige aktivitet.
Every democratic state must ensure that they do not prohibit, but rather lay down a framework for scientific activity to avoid any deviant behaviour.
DanishKommissionen skal overvåge udfordringerne i landbruget og den intellektuelle ejendomsret, for at WTO ' s aktuelle afsporing ikke skal fortsætte i al evighed.
The Commission must keep a close eye on the issues of agriculture and intellectual property, so that the current shifts we are seeing within the WTO do not continue indefinitely.
DanishDet tvang EU til at gøre en stor indsats for at værne om Doha som stedet, hvor det reelle indhold diskuteres, og til at undgå en generel afsporing af den multilaterale dagsorden.
This forced the EU to put in a strong effort to safeguard Doha as the place to discuss the substance and to avoid, in general, a derailing of the multilateral agenda.