Dansk-engelsk oversættelse af "afstå"

DA

"afstå" engelsk oversættelse

DA

afstå {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "afstå" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet står producenten frit for helt at afstå fra at anvende tilsætningsstoffer.
It is quite in order for a producer to dispense with any sort of additive he chooses.
DanishVi har valgt at afstå fra at tage stilling til flere dele af betænkningen.
We have chosen to refrain from adopting positions on quite a few parts of the report.
DanishDen vil få de, der kunne være nyttige i aktion, til at afstå fra at handle.
It will dissuade those who could act effectively on its behalf from taking any action.
DanishVi kan ikke afstå fra nogen potentialer, heller ikke på det vedvarende område.
We cannot ignore any potential sources – including renewable ones.
DanishDet vil indebære, at vi skulle afstå fra vores militære alliancefrihed.
This would mean that we would have to give up our military neutrality.
DanishDen nye regel giver dog ingen anden mulighed end at afstå fra at stemme om visse betænkninger.
The new rule, however, leaves no option but to abstain on certain reports.
DanishJeg vil derfor afstå fra at støtte denne betænkning og kommissionsforslaget.
That is the reason why I will not be voting in favour of this report or of the Commission proposal.
DanishLad os afstå fra denne fristelse og råde vores partimedlemmer til at gøre det samme.
Therefore, I repeat that this Constitution is well timed and necessary, despite certain shortcomings.
DanishHvis den ikke er garanteret, vil mange mennesker afstå fra at benytte disse nye tjenester.
If it is not guaranteed many people will refrain from using it.
DanishDet skal være seks Byer I skal afstå til Tilflugtsbyer;
And of these cities which ye shall give six cities shall ye have for refuge.
DanishHvert land bør således kunne afstå fra at modtage bidrag og dermed mindske sit samlede bruttobidrag til EU.
The net contribution should not, therefore, exceed roughly 0.4 % of a country ’ s GDP.
DanishBorgerne og virksomhederne skal afstå en del af deres indtægter.
Citizens or businesses have to hand over part of their income.
DanishVed det seneste navneopråb havde jeg til hensigt at afstå fra at stemme.
I intended to abstain during the last roll-call vote.
DanishFor mit eget vedkommende vil jeg afstå fra at stemme om dette punkt.
For my part I will abstain from the vote on this point.
DanishVi har valgt at afstå fra at stemme om den samlede betænkning.
We have chosen to abstain from voting on the overall report.
DanishJeg mener, at vi med god samvittighed kan afstå fra at svare bekræftende på begge spørgsmål.
I think we can be clear in our own consciences when declining to answer both questions in the affirmative.
DanishI Marrakech har Kommissionen fået os til at afstå fra vores frihed med hensyn til sundhedsbeskyttelse.
In Marrakech, the Commission forced us to surrender our freedom in the area of health protection.
DanishVi må afstå fra at tænke som i en " barnepigestat ".
We must desist from getting into the 'nanny state ' frame of mind.
DanishSkal vi afstå fra underskrivelsen så længe, Indien ikke har underskrevet Non-proliferations-traktaten?
In other words, will we decide not to sign as long as India has not signed the Non-Proliferation Treaty?
DanishKommissionen bør afstå fra en ensidig kampagne til fordel for den europæiske forfatning.
Secondly, I should like to ask the new Commission to hold back as regards the ratification of the European Constitution.