Dansk-engelsk oversættelse af "afstand"

DA

"afstand" engelsk oversættelse

DA

afstand {en}

volume_up
afstand (også: distance)
For mig symboliserede den den øgede afstand, der er mellem lederne og dem, de leder.
To me it symbolised the growing distance between the leaders and the led.
Denne afstand symboliserer afstanden mellem EU og borgerne.
This gap is symbolic of the distance between the European Union and its citizens.
Der skal endvidere være klarhed om, hvad der præcist er en sikker afstand.
And clarity should finally be reached about what exactly constitutes a safe distance.
afstand
volume_up
clearance {substantiv} (distance)
afstand (også: linjeafstand, mellemrum)
afstand
Jeg har... altid prøvet at holde dem på afstand.
I've... always tried to keep them at arm's length myself.
Nægtelsen af adgang indgår i en bred vifte af bestræbelser, nemlig bestræbelserne for at holde FN på afstand.
This refusal is part of a much broader pattern, one of keeping the United Nations at arm's length.

Eksempelsætninger "afstand" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg tror, at på 50 års afstand kan man gøre regnskabet kritisk op.
Mr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.
DanishDenne afstand mellem løfter og virkelighed er vi så afgjort nødt til at fjerne.
It is imperative that this discrepancy between promises and reality is overcome.
DanishBefolkningerne tager afstand fra et Europa, hvor de ikke kan finde sig til rette.
The people are turning away from a Europe in which they cannot recognise themselves.
DanishHr. ordfører, mine damer og herrer, der er faktisk en vis afstand mellem hr.
We shall have to fight to impose the ambitious conclusions arising from the report.
DanishDet er i alt fald lykkedes at sikre øget afstand mellem tilsynsførende og myndigheder.
In any case, we have increased the gap between supervisory body and government.
DanishHan har klart taget afstand fra Frankrigs, Belgiens og Italiens erklæring.
He has clearly distanced himself from the statement by France, Belgium and Italy.
DanishVisse ngo ' er, herunder Amnesty International, måtte tage afstand fra det.
Some NGOs, including Amnesty International, had to disassociate themselves from it.
DanishVi tager kraftigt afstand fra enhver form for harmonisering af indkomstskat.
We strongly distance ourselves from any type of harmonization of income tax.
DanishMå vores stemme selv over disse tusinder af kilometers afstand blive hørt i Luanda!
So that, even thousands of kilometres away, they hear our voice in Luanda!
DanishJeg tror, at betænkningen og diskussionen her i Parlamentet tager afstand herfra.
I think the report and our debate here in Parliament distance themselves from that view.
DanishDer skal endvidere være klarhed om, hvad der præcist er en sikker afstand.
And clarity should finally be reached about what exactly constitutes a safe distance.
DanishFor mig symboliserede den den øgede afstand, der er mellem lederne og dem, de leder.
To me it symbolised the growing distance between the leaders and the led.
DanishVi må ikke helt og holdent tage afstand fra atomenergi til civile formål.
We must not totally call into question nuclear energy for peaceful purposes.
DanishJeg vil dog gerne tage afstand fra to andre emner, der behandles i betænkningen.
I must, however, indicate my disagreement with two other subjects contained in this report.
DanishSikken en afstand mellem de teoretiske ytringer og handlingen i praksis!
What a difference there is between what is in theory said, and what in fact is done!
DanishJeg tager afstand fra udtalelsen om, at fiskeriet er en sektor i tilbagegang.
I take issue with the reference to fisheries being a sector in decline.
DanishDu kan vælge at angive et tjenesteområde efter afstand eller efter placering.
You can choose multiple locations to create your overall service area.
DanishTidligere har vi altid fulgt amerikanerne, med en afstand på 5-10 år.
In the past, we always followed the Americans, trailing them by five to ten years.
DanishEn by med mange forretninger, mange fabrikker og alt inden for en overkommelig afstand.
A town with many shops, many industries and all within an accessible area.
DanishMed Den Europæiske Unions formandskabs ord:« Vi tager afstand fra brugen af tortur.
In the words of the presidency of the European Union: ' We deplore the practice of torture.