Dansk-engelsk oversættelse af "afsted"

DA

"afsted" engelsk oversættelse

EN
DA

afsted {adverbium}

volume_up
afsted
Jeg tog afsted i går midt på eftermiddagen fra London City Airport.
I set off yesterday mid-afternoon from London City Airport.
This joint delegation needs to set off without delay.
Hvor ellers i Unionen kan man slippe afsted med det uden voldsom advokatbistand?
Where else in the Union is it possible to get a case off the ground without spending huge amounts on legal assistance?
afsted

Eksempelsætninger "afsted" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi stemte i så lang tid, at jeg var meget træt, da jeg tog afsted, og jeg glemte at skrive mig på.
The vote took so long and I was so tired by the time I left that I forgot to sign.
DanishDer er kun en politisk begrænsning, idet der skal enstemmighed til at sende tropper afsted.
The only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops.
DanishInvestorer kan naturligvis tage afsted lige så hurtigt, de ankommer, og tage deres penge med.
Investors, of course, can leave as quickly as they arrive, taking their money with them.
DanishVerdensbanken sender en delegation afsted, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der kan gøres.
A World Bank mission will be going there and we will have to see what can be done.
DanishJeg talte heller ikke nedsættende om, hvorfor fru Garaud endnu ikke har været i stand til at tage afsted.
Nor did I cast any aspersions about why Mrs Garaud has not been able to go up to now.
DanishDe tiltrækkes med løfter om arbejde, og nogle af dem tager endog afsted i det håb at blive gift.
They are attracted by promises of employment and some even come in the hope of getting married.
DanishJeg tog afsted i går midt på eftermiddagen fra London City Airport.
I set off yesterday mid-afternoon from London City Airport.
DanishSådanne forsømmeligheder vil Parlamentet i fremtiden ikke længere lade Kommissionen slippe afsted med.
Such negligence on the part of the Commission will not be tolerated by Parliament in future.
DanishHvor ellers i Unionen kan man slippe afsted med det uden voldsom advokatbistand?
Where else in the Union is it possible to get a case off the ground without spending huge amounts on legal assistance?
DanishMonti mulighed for at besvare disse to spørgsmål og tage afsted.
I assume there are no objections, as this only entails a very slight delay for the other two questions.
DanishI øvrigt er en lille delegation fra undersøgelsesudvalget taget afsted for at træffe brødrene Demulder.
Incidentally, a small delegation from the committee of inquiry went to meet with Demulder Brothers.
DanishHvornår vil denne delegation med EU-parlamentarikere tage afsted?
When will this parliamentary delegation be set up?
DanishVi kan ikke tillade, at disse mennesker slipper afsted med det.
We cannot allow these people to get away with it.
DanishJeg skal give Dem det, før De tager afsted i aften.
I will give it to you before you leave tonight.
DanishVores fælles delegation tager snart afsted.
This joint delegation needs to set off without delay.
DanishUSA styrter afsted, og Japan også.
The United States is forging ahead, as is Japan.
DanishJeg håber, at den delegation tager afsted snart.
DanishDet er bedre at vente og få et godt valgforløb end at jage afsted og få et uretfærdigt og korrupt valgforløb.
It is better to wait and have a good electoral process, rather than rush and have some kind of unfair and corrupt electoral process.
DanishJeg erkender, at situationen ikke er fuldstændig klar, hvilket i øvrigt var grunden til overhovedet at sende missionen afsted.
I recognise that the situation is not completely clear which is the point of sending the mission in the first place.
DanishI en tidligere debat fortalte Kommissionen, at der var sendt et managementteam afsted for langt om længe at åbne sygehuset.
During an earlier debate, the Commission told us that a management team had been sent to open the hospital at long last.