Dansk-engelsk oversættelse af "afstive"

DA

"afstive" engelsk oversættelse

DA

afstive {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "afstive" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEfter min mening har vi forpasset en mulighed for at afstive det eksterne aspekt af EU ' s menneskerettighedspolitik.
I believe that we have missed a chance and an opportunity to bolster the external aspect of the European Union’ s human rights policy.
DanishEn sådan ansvarlighed er nødvendig, ikke blot for at opfylde Europas demokratiske behov, men også, og det er endnu vigtigere, for at afstive bankens troværdighed.
Such accountability is merited, not only to satisfy Europe's democratic needs, but also and more importantly to shore up the credentials of the bank itself.
DanishMin gruppe havde som sit andet hovedmål at afstive Kommissionens ønske om at være mere liberal og markedsorienteret i forbindelse med afskaffelsen af de kvantitative regler.
The second key objective of my group was to stiffen the resolve of the Commission, to be more liberal and more 'market opening ' in its approach to the abolition of quantitative rules.
DanishSå man henvender sig til de unge og er så udmærket klar over, hvilken virkning reklamer har på påvirkelige unge mennesker, som er på udkig efter forbilleder, som gerne vil afstive deres personlighed.
So young people are targeted, knowing full well the impact that advertising will have on impressionable youngsters, who are looking for role models and keen to assert their personality.