DA

aftaler {flertal}

volume_up
Kommissionen er ikke forhandler vedrørende disse udadrettede aftaler.
The Commission is not the negotiator of these agreements in the external arena.
Enkeltheder bør ligeledes fastsættes ved hjælp af interinstitutionelle aftaler.
The details of this should also be decided by interinstitutional agreements.
Denne individualisering som grundlag for aftaler på arbejdsmarkedet er uacceptabel.
This individualisation is unacceptable as a basis for labour market agreements.
aftaler
volume_up
deals {fl} (agreements)
Selv udenrigsministeriet erkender, at disse aftaler overhovedet ikke fungerer.
Even they recognise that these deals are just not working.
Selv nok så mange bilaterale aftaler vil ikke have samme udbredte gunstige virkninger.
No number of bilateral deals would have the same widespread effects or benefits.
For det tredje må der i de kommende uger heller ikke indgås forhastede politiske aftaler.
Thirdly, not even in the next few weeks must there be any premature political deals.

Eksempelsætninger "aftaler" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEr Déby klar over, at han uigenkaldeligt skal holde sig til de indgåede aftaler?
Is Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
DanishVores mål er, at de første aftaler bliver underskrevet i løbet af indeværende år.
Our aim is for the first agreements to be signed during the course of this year.
DanishKommissionen fortsætter sit arbejde mod en fuld gennemførelse af disse aftaler.
The Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
DanishEfter min mening kan vi ikke stole alene på industriens egne frivillige aftaler.
I do not think we can simply put our trust in industry's own voluntary agreements.
DanishHvis man kombinerer begge dele, er det måske muligt at indgå nye aftaler med USA.
If I combine both things, it may be possible to reach new agreements with the US.
DanishVi har indvendinger mod disse aftaler både af procedure- og indholdsmæssige grunde.
We have objections to these agreements on grounds of both procedure and content.
DanishJeg forstår det, De sagde nu, at de ikke gælder, hvis der er undertegnet aftaler.
I understand what you said now, that they will not apply if agreements are signed.
DanishVi har allerede partnerskabsaftaler - såkaldte aftaler - med Cypern og Malta.
The euro will just continue to be the scapegoat for Member States’ own failures.
DanishDe nylige aftaler mellem Tyskland og Frankrig er fuldstændig utilstrækkelige.
Recent agreements between Germany and France do by no means serve this purpose.
DanishDenne individualisering som grundlag for aftaler på arbejdsmarkedet er uacceptabel.
This individualisation is unacceptable as a basis for labour market agreements.
DanishJeg mener, at den grundlæggende regel er, at vi skal overholde vores aftaler.
I believe that the fundamental rule is that we must comply with what is agreed.
DanishVi kan kun afholde uformelle høringer i forbindelse med internationale aftaler.
We can only have informal consultations mostly related to international agreements.
DanishOphævelse eller genforhandling af allerede indgåede aftaler er ikke nogen løsning.
Repealing or renegotiating the agreements already adopted is not the solution.
DanishSådanne aftaler kan ligeledes indgås i større sammenhæng, ikke mindst med USA.
Similar arrangements can also be sought in a larger context, not least with the US.
DanishI denne forbindelse er det måske nødvendigt at se på de institutionelle aftaler.
In that context perhaps the institutional arrangements need to be examined.
DanishEnkeltheder bør ligeledes fastsættes ved hjælp af interinstitutionelle aftaler.
The details of this should also be decided by interinstitutional agreements.
DanishEfter Seattle er jeg overbevist om, at De vil anerkende betydningen af disse aftaler.
After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
DanishDer tales specielt om interinstitutionelle aftaler, som endog bliver kategoriserede.
It specifically refers to interinstitutional agreements; it even categorises them.
DanishKommissionen har allerede sagt, at disse aftaler ikke er langsigtede løsninger.
The Commission has already stated that these agreements are not a long-term solution.
DanishJeg vil også gerne minde om, at vores aftaler har en lang række politiske mål.
I also want to recall that our agreements have a wide range of policy goals.