Dansk-engelsk oversættelse af "aften"

DA

"aften" engelsk oversættelse

DA

aften {en}

volume_up
aften
Det er hovedbudskabet i den betænkning, vi behandler i aften.
This is the strong emphasis in the report that we are looking at this evening.
I aften vil Europa-Parlamentet undersøge denne resolution nærmere.
This evening the European Parliament is reviewing that resolution.
Alle kan i aften glæde sig over forhandlingsresultatet.
Everyone will be delighted this evening with the outcome of the negotiations.
Det bliver en lang torsdag aften, så hjemturen bliver en gang i løbet af fredagen.
It is going to be a long Thursday night and the flight will be some time on Friday.
Jeg var til stede i Parlamentet mandag aften, da dette organ enedes om dagsordenen.
I was in this House on Monday night when the agenda was agreed by this body.
Gandalf, my old friend...... this will be a night to remember.

Eksempelsætninger "aften" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, det beslutningsforslag, som vi drøfter i aften, taler for sig selv.
Mr President, the resolution we are discussing this evening is self-explanatory.
DanishDer er blevet sagt nogle spredte nemme og fromme ord her i aften om arbejdstid.
There have been some easy and pious words spread around tonight on working time.
Danish19.00 i aften blev jeg oplyst om, at der var fremsat et enkelt ændringsforslag.
I was told, at 7 p. m. this evening, that only one amendment had been introduced.
DanishMen Filisteren trådte frem og tilbød Kamp hver Morgen og Aften i fyrretyve Dage.
And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.
DanishTirsdag aften rejste jeg til Polen for at deltage i en international konference.
On Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
DanishDer er alt, hvad jeg havde at sige til de medlemmer, der har taget ordet i aften.
That is what I would like to say to Members of Parliament who have spoken tonight.
DanishJeg sætter pris på det detaljerede svar, vi har fået fra kommissæren i aften.
I appreciate the full reply that we have received tonight from the Commissioner.
DanishDet er det væsentligste forbehold, jeg har omkring det, vi foreslår her i aften.
That is the major reservation that I have about what we are proposing here tonight.
DanishDet, vi gør her i aften, er at kommentere et forslag til en kommissionsbeslutning.
What we are doing this evening is commenting on a draft Commission regulation.
DanishHr. formand, det kunne ikke komme på et mere passende tidspunkt end i aften.
Mr President, nothing could be more apposite than what is happening this evening.
DanishDe andre betænkninger, som vi drøfter i aften, handler om nutiden og fremtiden.
The other reports we are debating this evening deal with the present and the future.
DanishForskellige talere har allerede henledt opmærksomheden på dette faktum i aften.
The compulsory set of requirements is indeed different in each Member State.
DanishJeg var meget glad for at høre her i aften, at hun har bekræftet sin fulde støtte.
I was delighted to hear this evening that she had confirmed her full support.
DanishFor at sætte trumf på denne holdning er Rådet i aften ikke engang til stede.
To add insult to injury, the Council is not even represented here this evening.
DanishMed disse bemærkninger vil jeg endnu engang sige tak for behandlingen her i aften.
With that, I want to thank you once again for the debate here this afternoon.
DanishDet bliver en lang torsdag aften, så hjemturen bliver en gang i løbet af fredagen.
It is going to be a long Thursday night and the flight will be some time on Friday.
DanishSå den tekst, vi drøfter her i aften, er en meget nødvendig brik i dette puslespil.
So the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.
DanishJeg er bange for, at det skal besluttes, før vi tager afstemningen i aften.
I am afraid that would have to be decided before we take the vote this evening.
DanishPå den ene side hjælpematerialerne, som der allerede er blevet talt om i aften.
One such example is consumables, such as those that have been mentioned here tonight.
DanishDe kan måske svare mig i aften, hvor vi befinder os i disse mere intime omgivelser.
Perhaps you could answer me in these more intimate surroundings this evening.