Dansk-engelsk oversættelse af "afveje"

DA

"afveje" engelsk oversættelse

DA

afveje {verbum}

volume_up
afveje (også: veje)
Man må afveje dette hensyn over for spørgsmålet om sikkerhed, der kan diskuteres.
You have to weigh up that consideration with the debatable issue about safety.
Man behøver måske ikke lave en ny undersøgelse, men man bør afveje og tage det bedste projektoplæg.
Perhaps we do not need another study, but we should weigh things up properly and select the best project.
I sidste instans er det et spørgsmål om at afveje de økonomiske interesser og den offentlige sikkerhed mod hinanden.
In the final analysis, the economic interests have to be weighed up against public safety.

Eksempelsætninger "afveje" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan må afveje dette hensyn over for spørgsmålet om sikkerhed, der kan diskuteres.
You have to weigh up that consideration with the debatable issue about safety.
DanishDet har han helt ret i, og vi må afveje alle disse spørgsmål over for hinanden hen ad vejen.
He is quite correct and we must balance all these issues as we move forward.
DanishBegge parter må nu nøje afveje konsekvenserne af deres handlinger.
Both sides must now give very careful consideration to the consequences of their actions.
DanishHvor vil det føre Europa hen, hvis vi på denne måde lader os føre på afveje med 25 medlemmer?
Where will this leave Europe if we allow enlargement to 25 members to proceed in this way?
DanishDerfor skal vi afveje vores fordømmelse mod de fremskridt, der er gjort, og gå videre.
We have therefore to balance the condemnation against the progress that has been made and move forward.
DanishAt afveje disse lødige mål er vanskeligt, men væsentligt.
Balancing these worthwhile objectives is difficult but essential.
DanishIkke desto mindre var Kommissionen nødt til omhyggeligt at afveje alle mulige konsekvenser af sin handling.
The Commission had nevertheless to consider carefully all possible consequences of its action.
DanishMan behøver måske ikke lave en ny undersøgelse, men man bør afveje og tage det bedste projektoplæg.
Perhaps we do not need another study, but we should weigh things up properly and select the best project.
DanishI virkeligheden bringer det os efter vores opfattelse på afveje.
That is something we certainly regard as misguided.
DanishI sidste instans er det et spørgsmål om at afveje de økonomiske interesser og den offentlige sikkerhed mod hinanden.
In the final analysis, the economic interests have to be weighed up against public safety.
DanishDer er store pengebeløb, der kommer på afveje, og som vi har særdeles god brug for i Den Europæiske Union.
There are huge sums of money going astray which we could use very effectively in the European Union.
DanishVores opgave består i at fremhæve idrættens positive aspekter og ikke dens afveje.
The only thing we have to do, and we will succeed in this, is to promote the positive aspects of sport over the negative tendencies.
DanishBeskatningen er fuldstændig kommet på afveje.
The way in which taxes are levied is utterly misconceived.
DanishHr. formand, det er ganske klart, at man kan afveje ulemperne ved de forskellige energiproduktionsmetoder.
Mr President, it is absolutely clear that we can assess the disadvantages of various forms of energy production.
DanishSå lad os fortsætte på denne vej, og lad os ikke lade os lede på afveje af andre tilbøjeligheder.
So, please, let us continue on this path and let us ensure that we do not allow ourselves to be swayed by other aspirations.
DanishI dag må Parlamentet afveje, hvad det vil.
Today, Parliament must consider what it really wants.
DanishVisse medlemsstater er kommet betydeligt på afveje.
DanishRådet er også nødt til at afveje disse interesser mod behovet for overensstemmelse med WTO-bestemmelserne.
The Council has also to balance those interests with the need for compatibility with the World Trade Organization rules.
DanishVi bør hjælpe udviklingslandene med at afveje deres behov for økonomisk vækst over for vort fælles behov for at ånde!
We should help developing countries to balance their need for economic growth with everyone's need to breathe!
DanishJeg finder, at denne beskrivelse er på afveje.