Dansk-engelsk oversættelse af "afvigende"

DA

"afvigende" engelsk oversættelse

DA

afvigende {adjektiv}

volume_up
afvigende (også: skiftende, varierende)
afvigende (også: skiftende, varierende)
En forudsætning for succes er, at der ikke skubbes alle mulige nye kommercielle virksomheder ind, hvilket ville føre til dårlige forbindelser og afvigende priser.
To guarantee success, it is important not to bring in a whole ream of new commercial businesses, which would lead to bad connections and variable pricing.
afvigende (også: skiftende, varierende)
afvigende
Forebyggende influenzavaccine beskytter kun imod kendte og forventede former for influenza og ikke imod afvigende nye former.
Preventative vaccination against flu only protects against known and expected forms of flu and not against deviant, new forms.
Amoralske producenter og distributører har besluttet at opfylde nogle menneskers afvigende behov ved at udbrede børneporno på Internettet.
Amoral producers and distributors of material have decided to respond to the deviant urges of some individuals by disseminating pornographic documents involving children over the Internet.
afvigende (også: atypisk, vildfarende)
Således kan overlapninger eller afvigende strategier undgås, og et optimalt rendement kan opnås.
In this way duplication or aberrant strategies can be avoided and the best possible return can be obtained on the research funds deployed.
afvigende (også: anomal)
afvigende (også: devierende)
Afvigende fra Rådets fælles holdning stræber Miljøudvalget stadig efter også at begrænse mulighederne for vandafledning.
Deviating from the Council's common position, the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy is also attempting to restrict further the facilities for the transfer of water.

Eksempelsætninger "afvigende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOm Kaliningrad, Tjetjenien og Yukos-sagen er der indtaget afvigende standpunkter.
Differing positions have been adopted on Kaliningrad, Chechnya and the Yukos affair.
DanishFinlands geografiske placering er meget afvigende fra de øvrige EU-landes.
Finland's geographical position is very different from all the other EU countries.
DanishDet er det eneste punkt i betænkningen, som jeg har en afvigende holdning til.
I believe it would be dangerous to continue with a moratorium if we do not get what we want.
DanishI benægtende fald, hvordan begrunder Rådet et sådant afvigende standpunkt?
If not, how can the Council justify a position which is so at odds with the official line?
DanishJeg vil blot gerne omtale tre af disse forslag, hvor jeg har en afvigende opfattelse.
I wish to draw attention to just three, on which my opinion diverges from the proposals that have been tabled.
DanishJeg vil imidlertid fremføre min afvigende opfattelse på to punkter.
I agree with 99 % of what they have produced; however, there are two points on which our views diverge.
DanishDer er endvidere anklager om udbredt misbrug fra regeringens side over for andre afvigende grupper.
There are also accusations of widespread abuses by the government against other dissident groups.
DanishDenne afvigende praktik er i bund og grund skandaløs.
The principle of this exceptional practice is quite scandalous.
DanishDer er ikke plads til afvigende meninger under det nye system, og overtrædelser skal straffes hårdt.
There is no place for dissidents in this new regime and those found in breach must be strongly disciplined.
DanishDet udelukker ikke, at der eksisterer afvigende syn på tingene.
There are, nonetheless, differences of opinion.
DanishDet er samfundet med mere og mere ødelagte sæder og skikke, som banaliserer alle former for afvigende adfærd, som skal ændres.
Not only illegal content, but also ‘ unwanted’ and ‘ harmful’ content are prohibited.
DanishI øjeblikket drejer alt sig om disciplin og økonomisk vækst uden mulighed for afvigende opfattelser.
He must be given a fair trial in full accordance with international fair trial standards or released forthwith.
DanishEndelig synes visse af dem for indbyrdes afvigende til, at Kommissionen kan tiltræde dem.
Finally, there are other proposed amendments which seem to be too mutually contradictory for the Commission to support them.
DanishPå vejene har individuelle trafikanter for stor frihed til at udvise farlig, afvigende adfærd.
Until the recent fires, starting with the one in the Mont Blanc tunnel, far too little attention was paid to these risks.
DanishHverken deres unge alder eller afvigende kulturelle opfattelser af cølibatet kan retfærdiggøre denne vold.
Neither their young age, nor different cultural notions regarding celibacy could justify these acts of violence.
DanishNaturligvis vil der altid være afvigende meninger, men disse meninger repræsenteres i stigende grad af et mindretal.
Of course there will always be dissident opinions but these opinions are increasingly becoming those of the minority.
DanishAfvigende nationale og regionale sædvaner vil i så fald blive betragtet som en form for handicap.
The EU is doing a great deal in order to involve a young generation in projects intended to link European unity and ideas about progress.
DanishSåledes kan overlapninger eller afvigende strategier undgås, og et optimalt rendement kan opnås.
In this way duplication or aberrant strategies can be avoided and the best possible return can be obtained on the research funds deployed.
DanishJeg ville gerne tro, at det var en utilsigtet oversættelsesfejl, men denne afvigende term er formentlig ikke tilfældig.
I would like to think this was an unwitting translation error but this derogatory phraseology is probably not accidental.
DanishHvem tør anfægte medarbejdernes ret til og mulighed for at rapportere om afvigende praksis inden for deres egen virksomhed?
Who would dare to question the right and power of the employees to report on devious practices within their own plant?