Dansk-engelsk oversættelse af "agentur"

DA

"agentur" engelsk oversættelse

EN
DA

agentur {en}

volume_up
agentur (også: bureau)
Dette agentur beskæftiger sig med problemerne i Kosovo og bør placeres i Kosovo.
This agency will be dealing with problems in Kosovo, so it should be in Kosovo.
og Europa-Parlamentet må ikke bare være rådgivende organ for et humanitært agentur.
and Parliament cannot be reduced to a humanitarian agency advisory board.
Det Europæiske Agentur bør placeres et sted, der har været berørt af skibsulykker.
The European Agency should be located in an area affected by maritime accidents.

Eksempelsætninger "agentur" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette agentur beskæftiger sig med problemerne i Kosovo og bør placeres i Kosovo.
This agency will be dealing with problems in Kosovo, so it should be in Kosovo.
DanishDet Europæiske Agentur bør placeres et sted, der har været berørt af skibsulykker.
The European Agency should be located in an area affected by maritime accidents.
DanishEr det ikke overdrevet, hvis disse institutioner udvides til 75 medlemmer pr. agentur?
Would it not be excessive if these bodies were to expand to 75 members per agency?
DanishDer er sandelig noget at tage fat på for dette agentur, ikke blot i Rusland.
Indeed, there is a great deal yet to be done by this agency, and not just in Russia.
DanishEndelig er jeg imod oprettelsen af et europæisk agentur for vejsikkerhed.
Finally, I am not in favour of the creation of a European road safety agency.
Danishog Europa-Parlamentet må ikke bare være rådgivende organ for et humanitært agentur.
and Parliament cannot be reduced to a humanitarian agency advisory board.
DanishJeg er ved flere lejligheder blevet spurgt om strukturen af dette agentur.
I have been asked about the structure of this agency on previous occasions.
DanishDet er stadig et agentur uden ordentlige ressourcer eller effektiv myndighed.
It is still an agency without proper resources or effective authority.
DanishOprettelsen af det omhandlede agentur fører os imidlertid umærkeligt i denne retning.
However, the creation of that agency is imperceptibly guiding us in that very direction.
DanishMåske har man oprettet et agentur, som senere viser sig at have udspillet sin rolle.
An agency may perhaps have been established that later proves to have completed its role.
DanishDet agentur skal behandle mange af de emner, som vi beskæftiger os med i dag.
That Agency will deal with many of the issues with which we are concerning ourselves today.
DanishVi skal hele tiden evaluere, om der er en merværdi ved at have et agentur.
We must constantly evaluate whether an agency provides any added value.
DanishPå det område anmodes Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering om at skride ind.
For this purpose, we ask for the intervention of the European Medicines Evaluation Agency.
DanishFørst og fremmest tanken om, at dette agentur skal handle i området.
Firstly, we welcome the idea that this agency will be active at a grass roots level.
DanishDet britiske agentur for fødevarestandarder har foreslået, at man højst må tilsætte 15 % vand.
The UK Food Standards Agency has proposed the addition of no more than 15 % water.
DanishDette agentur for grundlæggende rettigheder er ikke kun endnu et europæisk organ.
This Fundamental Rights Agency is not just another European body.
DanishDe skal imidlertid huske på, at vi oprettede et særligt agentur for Kosovo-programmet.
However, you should bear in mind that for the Kosovo programme we set up a specific agency.
DanishFor det første ønsker vi ikke et nyt dyrt agentur eller institut.
First, we are not calling for the creation of a new expensive agency or institute.
DanishOm: Foreslået EU-agentur for udvikling af forsvarsevnen og indkøb
Subject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
DanishDet er derfor vigtigt at oprette et agentur for eksterne forbindelser.
Second, it must also be remembered that 22 countries remain outside the European Union.