Dansk-engelsk oversættelse af "aggressiv"

DA

"aggressiv" engelsk oversættelse

DA

aggressiv {adjektiv}

volume_up
aggressiv (også: offensiv)
Vi ser aggressiv konkurrence mellem brugerne af disse ressourcer.
We see aggressive competition between users of these resources.
EU skal indtage en aggressiv holdning og forsvare sin bæredygtige fremgangsmåde.
The EU must take an aggressive stance to defend its own sustainable course of action.
Der findes bestemte ideer om en aggressiv udenrigshandelspolitik.
It pursues an aggressive external trade policy.

Eksempelsætninger "aggressiv" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEU skal indtage en aggressiv holdning og forsvare sin bæredygtige fremgangsmåde.
The EU must take an aggressive stance to defend its own sustainable course of action.
DanishEn aggressiv prisstrategi som salg med tab er uforenelig med disse værdier.
The predatory practice of pricing below cost is incompatible with these values.
DanishHvad har man så foretaget sig på nationalt plan over for en så aggressiv juridisk holdning?
In the face of this truly legal aggression, what has happened at national level?
DanishEU ' s politik over for de øvrige Middelhavslande bliver mere og mere aggressiv.
.– EU policy towards the other countries of the Mediterranean is becoming more and more aggressive.
DanishDerfor anvender han en aggressiv serbisk nationalisme som taktik.
This is why he is using the aggressive tactics of Serb nationalism.
DanishVi kan kun gøre indtryk på USA, hvis vi bruger en aggressiv taktik.
The only way we are going to have any effect on the United States is if we use bullying tactics.
DanishVi ser aggressiv konkurrence mellem brugerne af disse ressourcer.
We see aggressive competition between users of these resources.
DanishHr. kommissær, De bad Europa-Parlamentet om at udarbejde en aggressiv betænkning, som De nu har fået.
Commissioner, you challenged this Parliament to come up with a hard-hitting report which you have now got.
DanishDer findes bestemte ideer om en aggressiv udenrigshandelspolitik.
It pursues an aggressive external trade policy.
DanishNavnlig USA ' s nye landbrugspolitik er fokuseret på udvikling og ekspansion på en næsten aggressiv måde.
The new agricultural policy of the United States in particular is almost aggressively focused on development and expansion.
DanishSom ordfører for udtalelsen konstaterer jeg, at pvc-industrien har været temmelig aggressiv i sin lobbyisme.
As draftsman of the opinion, I would like to say that the PVC industry has been very aggressive in its lobbying activity.
DanishNogle gange kan reklamer være vildledende for forbrugerne, og markedsføringen kan være aggressiv og urimelig.
We will, at last, have the ammunition to deal with that when this legislation comes into force across the European Union.
DanishUSA har valgt en unilateral aggressiv fremgangsmåde over for Japan, der ikke passer til Den Europæiske Union.
The United States have chosen an aggressive unilateral approach to Japan; that is not appropriate for the European Union.
DanishSamtidig udvides NATO mod øst og påtager sig en mere og mere aggressiv rolle med USA ' s fulde opbakning.
At the same time, NATO is being extended eastwards and taking on a more aggressive role with the full support of the United States.
DanishOzon er en aggressiv gasart, som angriber åndedrætssystemet og ødelægger planter, selv ved meget lave koncentrationer.
Ozone is an aggressive gas which attacks our respiratory systems and damages plants, even at relatively low concentrations.
DanishDenne krig er aggressiv og uden lovhjemmel.
DanishEn stadig mere aggressiv neoklassisk økonomisk ideologi forsøger åbenbart at tvinge os til dette tilbagetog i fortiden.
An increasingly aggressive neoclassical economic ideology is evidently trying to force us into this withdrawal into the past.
DanishVi kan ikke stå og se på, at FN-resolutioner trodses af en aggressiv bosættelsespolitik og en afvisning af at søge fred.
We cannot stand by while United Nations resolutions are flouted by an aggressive policy of settlements and a refusal to seek peace.
DanishDisse offensive foranstaltninger forudsætter en mere aggressiv industripolitik fra EU ' s side i denne sektor, som er af overordentlig betydning.
It is about ensuring that international trade in this sector can take place on the basis of justice and fair play.
DanishΝΑΤΟ ' s og EU ' s krig mod Jugoslavien var uretfærdig og aggressiv og krænkede folkeretten og FN ' s grundlæggende principper.
The NATO and EU war against Yugoslavia was unjust and offensive and violated international law and the founding principles of the UN.