Dansk-engelsk oversættelse af "agtelse"

DA

"agtelse" engelsk oversættelse

DA

agtelse {en}

volume_up
agtelse (også: henseende)
På trods af min store agtelse for Bruno Trentin...
I have considerable regard for Bruno Trentin but?
Vi må handle og handle hurtigt, hvis ikke Parlamentet og samtlige dets institutioner skal miste agtelse.
We must act and act swiftly or else this House and all its institutions will always be held in low regard.
Det fastsætter kriterier for forskning og udvikling i fire år, det har et enormt budget - håber vi - og det nyder stor agtelse i det videnskabelige samfund i hele EU.
It lays down criteria for research and development for four years, it has a huge budget - we hope - and it is highly regarded by the scientific community throughout the EU.
agtelse
Jeg afgiver min stemme trods min agtelse for Kommissionen og dens formand og også for højtstående embedsmænd i Kommissionen.
I cast this vote despite the esteem in which I hold the Members of the Commission and its President, and a number of senior officials of the Commission.
Jeg vil gerne her offentligt give udtryk for den dybe agtelse, jeg nærer for ham som medordfører i Budgetudvalget for satellitagenturerne.
I wish to put on public record the high esteem in which I hold him as co-rapporteur on the Committee on Budgets for the satellite agencies.
Jeg håber, at de vil rapportere herfra, således at den irske offentlighed får kendskab til, hvor stor agtelse man har for vor ledelse.
I hope that they will report back so that the Irish public will be informed of the high esteem in which our leadership is held.
agtelse (også: respekt, ærbødighed)

Eksempelsætninger "agtelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil endnu en gang give udtryk for min agtelse for de to udvalgs arbejde.
I should like to once again express my appreciation for the work of the two committees.
DanishVi må handle og handle hurtigt, hvis ikke Parlamentet og samtlige dets institutioner skal miste agtelse.
We must act and act swiftly or else this House and all its institutions will always be held in low regard.
DanishPå trods af min store agtelse for Bruno Trentin...
I have considerable regard for Bruno Trentin but?
DanishDe har min fulde agtelse, formand Santer, samt min anerkendelse af Deres indsats for Europa i mandatets varighed.
You have my full respect, President Santer, and my appreciation for what you have done for Europe during your term of office.
DanishJeg håber, at de vil rapportere herfra, således at den irske offentlighed får kendskab til, hvor stor agtelse man har for vor ledelse.
I hope that they will report back so that the Irish public will be informed of the high esteem in which our leadership is held.
DanishJeg afgiver min stemme trods min agtelse for Kommissionen og dens formand og også for højtstående embedsmænd i Kommissionen.
I cast this vote despite the esteem in which I hold the Members of the Commission and its President, and a number of senior officials of the Commission.
DanishJeg vil gerne her offentligt give udtryk for den dybe agtelse, jeg nærer for ham som medordfører i Budgetudvalget for satellitagenturerne.
I wish to put on public record the high esteem in which I hold him as co-rapporteur on the Committee on Budgets for the satellite agencies.
DanishEneko Landaburu ikke kun støtte, men også agtelse fra det parlamentsudvalg, som har behandlet spørgsmålene med dem.
So Mrs Wulf-Mathies and Mr Eneko Landaburu have not only the support, but also the appreciation of the parliamentary committee that has worked with them on these issues.
DanishAfslutningsvis må jeg sige, at jeg ganske afgjort nærer sympati og agtelse for ældre, men af før nævnte årsager kan jeg ikke støtte den foreliggende betænkning.
Finally, although the elderly can count on my sympathy and appreciation, I will vote against this report for the reasons cited above.
DanishTak derfor til ordføreren og udvalgsformand Newman samt alle, der tror på denne institution, som også jeg mener er bestemt til at vokse i borgernes agtelse.
So, my compliments to the rapporteur and Mr Newman and everyone who believes in this institution, which I believe is about to go up in our citizen's estimation.
DanishTil trods for al den agtelse, som vi har for den måde, hvorpå han har lavet sin betænkning, bliver tvivlen ved med at nage, og på det grundlag skal vi også drage konsekvenserne.
Although we appreciate the work he has done on his report, this doubt remains with us all and we have no choice but to draw the consequences.
DanishÆrede fru Roth, trods enhver agtelse og respekt, hvordan kan et sådant ubegrænset krav gøre Europa-Parlamentet berettiget til at gøre opmærksom på krænkelser af menneskerettighederne i Zaire?
With respect, Mrs Roth, how does making such a boundless demand legitimize Parliament's condemnation of human rights violations in Zaire?
DanishAlligevel, og med hele det venskab og al den agtelse og respekt, som jeg nærer for dem, må jeg dog pege på to aspekter, der efter min opfattelse er afgørende i denne sag.
Nevertheless, and with all the friendship, consideration and respect that I have for them, I must highlight two aspects of this matter that I believe are crucial.
DanishDet fastsætter kriterier for forskning og udvikling i fire år, det har et enormt budget - håber vi - og det nyder stor agtelse i det videnskabelige samfund i hele EU.
It lays down criteria for research and development for four years, it has a huge budget - we hope - and it is highly regarded by the scientific community throughout the EU.
DanishNår så den Forordning kongen lader udgå bliver kendt i hele hans Rige - thi det er stort - da vil alle Kvinderne både høje og lave vise deres Mænd Agtelse.
And when the king's decree which he shall make shall be published throughout all his empire, (for it is great,) all the wives shall give to their husbands honour, both to great and small.
DanishJeg ønsker også at understrege den store internationale solidaritet, som viser den agtelse, som Algeriet nyder i dag, og den respekt, som verden føler for det algeriske folk.
I also wish to emphasise how great has been the international solidarity, which shows the esteem in which Algeria is held today and the respect which is felt for the Algerian people.
DanishDer er imidlertid ingen grund til, at jeg ikke skulle give udtryk for min holdning til spørgsmålet, hvilket ikke har noget at gøre med at have mindre agtelse for Frankrig eller franskmændene.
While it is true that decentralisation comes at a price, the concentration of all the European institutions in Brussels also has a financial, and especially political, cost.
DanishTillad mig at slutte af med også at give udtryk for min agtelse af og mit venskab med en gammel kammerat, Mário Soares, som jeg har kendt siden kampene mod fascismen i mit land og i Portugal.
I would like to conclude by saying how much respect and friendship I have for an old comrade, Mario Soares, whom I have known since the anti-fascist struggle in my own country and in Portugal.