Dansk-engelsk oversættelse af "ak"

DA

"ak" engelsk oversættelse

EN
DA

ak {adverbium}

volume_up
Alas, 12, 13 years later, the violence continues.
og da han havde lagt Liget i sin egen Grav holdt de Dødeklage over ham og sagde: "Ak ve min Broder!
And he laid his carcase in his own grave; and they mourned over him, saying, Alas, my brother!

Eksempelsætninger "ak" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMenneskesøn profeter og sig: Så siger den Herre HERREN: Jamrer: Ak hvilken Dag!
Son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord GOD; Howl ye, Woe worth the day!
DanishAk ja, arbejder De egentlig stadigvæk med en britisk faxkryptering, hr. kommissær?
Or are you actually still working with a British fax encryption system, Commissioner?
Danishog du siger: "Ak at jeg hadede Tugt at mit Hjerte lod hånt om Revselse.
And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
DanishMoses råbte da til HERREN og sagde: "Ak gør hende dog rask igen!
And Moses cried unto the LORD, saying, Heal her now, O God, I beseech thee!
DanishHør mit Folk jeg vil vidne for dig Israel ak om du hørte mig!
There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god!
DanishDa faldt jeg på mit Ansigt og råbte med høj Røst: "Ak Herre HERRE vil du da helt udrydde Israels Rest?
Then fell I down upon my face, and cried with a loud voice, and said, Ah Lord GOD
DanishAk blev mit Ønske dog opfyldt Gud give mig det som jeg håber
Oh that I might have my request; and that God would grant me the thing that I long for
DanishMen han sagde: "Ak Herre send dog enhver anden end mig!
And he said, O my LORD, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send!
DanishAk at dog Heltene faldt i Slagets Tummel - dræbt ligger Jonatan på dine Høje!
How are the mighty fallen in the midst of the battle!
DanishAk havde jeg det som tilforn som dengang Gud tog sig af mig
Oh that I were as in months past, as in the days when God preserved me;
DanishDet var jo den første præsentation, men ak, det er jo allerede længe siden, og så blev der dømt tavshed.
We had an initial presentation an awfully long time ago and after that mum was the word.
DanishEt par uger tidligere beklagede vi os alle sammen:« Ak, hvor har vi megen illegal indvandring til Europa!
A few weeks ago we all complained about having so much illegal immigration in Europe.
Danishog da han havde lagt Liget i sin egen Grav holdt de Dødeklage over ham og sagde: "Ak ve min Broder!
And he laid his carcase in his own grave; and they mourned over him, saying, Alas, my brother!
DanishAk vilde mit Folk dog høre mig Israel gå mine Veje!
I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries!
DanishMen ak, de mange ekstremister opbygger forhindringer.
Unfortunately, many extremists are fast constructing obstacles.
DanishAk Nødråbet omspænder Moabs Land dets Jamren når til Eglajim og Be'er-Elim;
For the cry is gone round about the borders of Moab; the howling thereof unto Eglaim, and the howling thereof unto Beerelim.
Danish- Hr. formand, ak, på dette tidspunkt bør man gruble.
   – Mr President, well may we complain about this time.
DanishAk at dog Heltene faldt Stridsvåbnene lagdes øde!
How are the mighty fallen, and the weapons of war perished!
DanishDa sagde jeg: "Ak Herre HERRE de siger om mig at jeg altid taler i Lignelser!
DanishAk fandt jeg i Ørkenen et Herberg for vandringsmænd.
Oh that I had in the wilderness a lodging place of wayfaring men; that I might leave my people, and go from them